Την Τρίτη 27 Ιουνίου, πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα ανακοινώσει η ΔΕΗ τα οικονομικά αποτελέσματα α' τριμήνου 2017, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση
Την Τρίτη 27 Ιουνίου, πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα ανακοινώσει η ΔΕΗ τα οικονομικά αποτελέσματα α' τριμήνου 2017, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.