Τα 100 εκατ. ευρώ πλησιάζουν οι προσφορές για το ομόλογο της Συστήματα Sunlight, με τη δημόσια προσφορά να ολοκληρώνεται σήμερα με επιτυχία

Τα 100 εκατ. ευρώ πλησιάζουν οι προσφορές για το ομόλογο της Συστήματα Sunlight, με τη δημόσια προσφορά να ολοκληρώνεται σήμερα με επιτυχία

Το επιτόκιο του ομολόγου, ύψους ως 50 εκατ. ευρώ, αναμένεται να διαμορφωθεί κάτω από το 4,40%. 

Τα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν για την αποπληρωμή τραπεζικού δανεισμού, συνολικού ύψους 36 εκατ. ευρώ, της Συστήματα Sunlight και της θυγατρικής της Sunlight Recycling. 

Επίσης, θα χρηματοδοτηθούν επενδύσεις όπως η ίδρυση δύο θυγατρικών στο εξωτερικό.