Στις 18 Ιουνίου, όπως είναι προγραμματισμένο, θα ολοκληρωθούν οι εργασίες συντήρησης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Ιταλία, όπως ανακοίνωσαν ο ΑΔΜΗΕ και η TERNA
Στις 18 Ιουνίου, όπως είναι προγραμματισμένο, θα ολοκληρωθούν οι εργασίες συντήρησης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Ιταλία, όπως ανακοίνωσαν ο ΑΔΜΗΕ και η TERNA.

Το δίκτυο διασύνδεσης θα αποκατασταθεί στα 500 MW από τις 18:00 CET της 18ης Ιουνίου.

Μία ημέρα νωρίτερα, στις 17 Ιουνίου, θα επαναληφθούν εκ νέου οι διακοπείσες -λόγω της ετήσιας συντήρησης του υποθαλάσσιου καλωδίου- καθημερινές δημοπρασίες ηλεκτρικής ενέργειας.