Την εκλογή του κ. Δημητρίου Κυριακόπουλου ως εκτελεστικoύ αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και τον διορισμό του κ. Θεόδωρου Παναγόπουλου ως νέου οικονομικού διευθυντή της εταιρείας, σε αντικατάσταση του κ. Ευστράτιου Θωμαδάκη, ανακοίνωσε η Cenergy Holdings

Την εκλογή του κ. Δημητρίου Κυριακόπουλου ως εκτελεστικoύ αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και τον διορισμό του κ. Θεόδωρου Παναγόπουλου ως νέου οικονομικού διευθυντή της εταιρείας, σε αντικατάσταση του κ. Ευστράτιου Θωμαδάκη, ανακοίνωσε η Cenergy Holdings.

Οι κ.κ. Κυριακόπουλος και Παναγόπουλος θα είναι επίσης μέλη της Εκτελεστικής Διοίκησης της εταιρείας.