Η ΡΑΕ αποφάσισε την Παρασκευή (βλ. εδώ) την τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης Αγοράς αναφορικά με το Μεταβατικό Μηχανισμό Αποζημίωσης Ευελιξίας και την εφαρμογή Μεθοδολογίας επιβολής κυρώσεων

Η ΡΑΕ αποφάσισε την Παρασκευή (βλ. εδώ) την τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης Αγοράς αναφορικά με το Μεταβατικό Μηχανισμό Αποζημίωσης Ευελιξίας και την εφαρμογή Μεθοδολογίας επιβολής κυρώσεων.