Ήπια ανάκαμψη εμφάνισε κατά τη διάρκεια του 2014 και μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2015 η ζήτηση σε κάποιους τομείς της αγοράς βασικών μετάλλων λόγω της επανεκκίνησης της κατασκευής των μεγάλων οδικών αξόνων, καθώς και της υλοποίησης κάποιων μικρότερων έργων υποδομής, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης της Infobank Hellastat ΑΕ

Ήπια ανάκαμψη εμφάνισε κατά τη διάρκεια του 2014 και μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2015 η ζήτηση σε κάποιους τομείς της αγοράς βασικών μετάλλων λόγω της επανεκκίνησης της κατασκευής των μεγάλων οδικών αξόνων, καθώς και της υλοποίησης κάποιων μικρότερων έργων υποδομής, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης της Infobank Hellastat ΑΕ.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Αλέξη Νικολαΐδη, Economic Research & Sectorial Studies Senior Analyst, η επιβολή των capital controls τον Ιούλιο και η επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών έκτοτε «πάγω-σαν» την υλοποίηση αρκετών κατασκευαστικών έργων. Επίσης, η εγχώρια ζήτηση που προέρχεται από την ιδιωτική οικοδόμηση εξακολούθησε να είναι υποτονική.

Πάντως, το αρνητικό αυτό περιβάλλον αντισταθμίστηκε για τις εξαγωγικές βιομηχανίες από ευνοϊκές συνθήκες που επικράτησαν στις διεθνείς αγορές και κυρίως τις ευρωπαϊκές, ιδίως στο αλουμίνιο, όπου επικράτησαν ανοδικές τιμές κατεργασίας. Αντιθέτως, η εικόνα στην αγορά χάλυβα ήταν αρνητική, με τη φθίνουσα ζήτηση και τις εξαγωγές φθηνών πρώτων υλών και προϊόντων από την Κίνα να προκαλούν πίεση στις διεθνείς τιμές.

Τα τελευταία δύο χρόνια οι αγορές μετάλλων παρέμειναν ασταθείς, με τις τιμές να παρουσιάζουν υψηλή μεταβλητότητα. Το γεγονός αυτό αποτυπώθηκε στη βαθμιαία αποκλιμάκωση των τιμών από το δεύτερο εξάμηνο του 2015, τάση που εντάθηκε κατά τη διάρκεια του 2016, επηρεάζοντας αρνητικά τα έσοδα των μεταλλοβιομηχανιών.

Ακόμα, σημαντική επιβάρυνση στις εγχώριες επιχειρήσεις προκαλεί το υψηλό ενεργειακό κόστος, λόγω των αυξήσεων στις χρεώσεις ηλεκτρικού ρεύματος των τελευταίων ετών. Πάντως, τη διετία 2014-2015 το κόστος υποχώρησε λόγω της αποκλιμάκωσης των τιμών των καυσίμων, γεγονός που σε συνδυασμό με δράσεις βελτιστοποίησης των παραγωγικών διαδικασιών βοήθησε στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

Σύμφωνα με τον Νικόλα Γκουζέλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Infobank Hellastat, «Οι βιομηχανίες μετάλλων πρέπει να εξακολουθήσουν να διοχετεύουν ση-μαντικό μέρος της παραγωγής τους στο εξωτερικό και να αναζητούν νέες γεωγραφικές αγορές οι οποίες δεν έχουν επηρεαστεί από την ύφεση, καθώς έτσι θα αντι-σταθμίσουν τις απώλειες από την ελληνική αγορά».

Στη μελέτη της IBHS αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 37 επιχειρήσεων. Όπως προκύπτει από τα βασικά συμπεράσματα ο κύκλος εργασιών το 2015 αυξήθηκε κατά 24,2%, στα 2,8 δισ. ευρώ, μεταβολή που προήλθε κυρίως από τις 4 μεγαλύτερες βιομηχανίες.

Τα ΚΠΤΦΑ το 2015 υπερδιπλασιάστηκαν στα 193,8 εκατ. ευρώ ενώ οι προ φόρων ζημιές περιορίστηκαν απότομα σε μόλις 3,8 εκατ. ευρώ. Το περιθώριο ΚΠΤΦΑ αυξήθηκε στο 3,5%, ενώ το περιθώριο ΚΠΦ παρέμεινε αρνητικό (-2,1%). Η κεφαλαιακή μόχλευση αυξήθηκε οριακά στο επίπεδο του 1,1 προς 1. Οι απαιτήσεις εισπράχθηκαν σε διάστημα 4 μηνών. Συγχρόνως, τα αποθέματα διακρατήθηκαν για περίοδο 3,5 μηνών.