Eνώπιον της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Ρόδου, με αίτηση-αναφορά-καταγγελία, προσέφυγε ο ΔΕΔΔΗΕ, υποστηρίζοντας ότι τελέστηκαν και τελούνται ποινικά αδικήματα σε βάρος της από άγνωστα πρόσωπα πέριξ του εργοταξίου που λειτουργεί για την δημιουργία νέου υποσταθμού υψηλής τάσεως στο παλιό εργοστάσιο της ΔΕΗ στην περιοχή του Αγίου Νικολάου

Eνώπιον της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Ρόδου, με αίτηση-αναφορά-καταγγελία, προσέφυγε ο ΔΕΔΔΗΕ, υποστηρίζοντας ότι τελέστηκαν και τελούνται ποινικά αδικήματα σε βάρος της από άγνωστα πρόσωπα πέριξ του εργοταξίου που λειτουργεί για την δημιουργία νέου υποσταθμού υψηλής τάσεως στο παλιό εργοστάσιο της ΔΕΗ στην περιοχή του Αγίου Νικολάου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της τοπικής εφημερίδας «Δημοκρατική», στην αναφορά επισημαίνονται τα εξής:

«Κυρία Εισαγγελέα

Σε ακίνητο ιδιοκτησίας της ΔΕΗ ΑΕ επί της οδού Αυστραλίας, ως Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας έχουμε λάβει την υπ’ αριθμό 77/2009 οικοδομική άδεια αλλά και την υπ’ αριθμό 4376/2007 έγκριση περιβαλλοντικών όρων, κατόπιν των απαιτούμενων αδειών των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού προκειμένου να κατασκευάσουμε και εγκαταστήσουμε το απαραίτητο για τον ανεφοδιασμό της πόλης και πολυαναμενόμενο Κέντρο Διανομής.

Η εγκυρότητα των παραπάνω αδειών έχει επιβεβαιωθεί με την υπ΄ αριθμό 588/2016 αμετάκλητη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά και την υπ΄αριθμό 2597/2014 απόφαση του Ε΄τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ήδη ο εργολάβος μας έχει εγκατασταθεί και εκτελεί σχετικές οικοδομικές εργασίες, κατά τις ανωτέρω άδειες, όπως έχουν ανανεωθεί και ισχύουν και μεταξύ των άλλων έχει παρουσιασθεί η ανάγκη απάντλησης υδάτων, προκειμένου να προχωρήσουν απρόσκοπτα αυτές.

Εξ΄αυτού δε του λόγου διενεργούμε συνεχώς δειγματοληψίες και έλεγχο της ποιότητας των υδάτων, όπως αποδεικνύεται από τα συνημμένα έγγραφα. Σας γνωρίζουμε ότι η ποιότητα των αντλούμενων υδάτων βρίσκεται εντός των νόμιμων ορίων και σας επισυνάπτουμε τα αποτελέσματα των σχετικών εξετάσεων, στο εργαστήριο της εταιρείας Intergeo, δειγματοληψιών, από 24.04.2017 έως 05.05.2017, νερού που απορρίπτεται στο δίκτυο ομβρίων.

Ωστόσο εδώ και μερικές ημέρες παρατηρούνται συνεχώς ύποπτες κινήσεις αγνώστων προσώπων πέριξ του ακινήτου μας και προσπάθεια εισόδου αυτών, στο εργοτάξιο , για τις οποίες ο ΔΕΔΔΗΕ είχε καταθέσει την με αρ. πρ. ΔΕΔΔΗΕ / ΓΔ / ΑΔΔ / 775 / 28.02.2017 Αίτηση προς τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρόδου προκειμένου να δοθεί Εισαγγελική Παραγγελία προς το Αστυνομικό Τμήμα για λήψη μέτρων επιπλέον προστασίας του εργοταξιακού χώρου ανέγερσης του Κ/Δ Ρόδου, καθώς και προς το Α.Τ. Ρόδου την με αρ. πρ. ΔΕΔΔΗΕ / ΓΔ / ΑΔΔ / 776 / 28.02.2017 Αίτηση για λήψη μέτρων ενόψει της ανέγερσης του Κ/Δ Ρόδου.

Επειδή δυστυχώς εξακολουθεί να παρατηρείται αδιαλείπτως καθημερινή εποπτεία του ακινήτου και των εργασιών από αγνώστους με λήψη φωτογραφιών και με προσπάθεια παράνομης εισόδου στο εργοτάξιο, όπου εκτελούνται οι οικοδομικές εργασίες, κάτι το οποίο εκτός των άλλων ενέχει σοβαρότατο κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος σε αυτούς οι οποίοι εισέρχονται σ΄αυτό, αλλά και πρόκλησης ζημιών προερχομένης από δολιοφθορά, στα μηχανήματα του εργολάβου. Επισημαίνουμε επίσης ότι στις 30.03.2017, κατόπιν ανακριβών δημοσίων παραπλανητικών ανακοινώσεων έλαβε χώρα πορεία ομάδας διαμαρτυρομένων πολιτών προς το εργοτάξιο, που έμεινε κλειστό, την ημέρα εκείνη προς αποφυγή εντάσεων και εισόδου σε αυτό των διαμαρτυρομένων.

Στις 18/4/2017 κατά την αυτοψία του χώρου από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου/Τμήμα Περιβάλλοντος κατά την λήψη δειγμάτων νερού ομάδα αγνώστων προσώπων απαίτησε φορτικά να εισέλθει εντός του οικοπέδου, πράγμα που αποτράπηκε από την αστυνομία, την οποία ειδοποίησε ο εργολάβος μας.
Στις 24.04.2017 ευρέθησαν κομμένα τα στόμια των σχετικών αντλιών άντλησης υδάτων με αποτέλεσμα να ανέβει η στάθμη του νερού και να προκληθούν φθορές σε χώρο όπου γίνεται θεμελίωση κτιρίου και κατ΄επέκταση να προκληθεί καθυστέρηση στις εκτελούμενες εργασίες, όπως αποδεικνύεται από προσκομιζόμενες φωτογραφίες.

Για τα παραπάνω σας γνωρίζουμε ότι ασκήθηκε σχετικώς η υπ’ αριθμ. 1019/26/82-α΄/ 25.04.2017 μήνυση του εκπροσώπου του αναδόχου κατασκευής κατ’ αγνώστων ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου σχετικά με τα ανωτέρω περιστατικά.

Ακόμη πρόσφατα άρχισε να κυκλοφορεί στον τοπικό γραπτό και ηλεκτρονικό τύπο, καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ψευδής και παραπλανητική φωτο-αποτύπωση του υπό ανέγερση έργου μας, – η οποία παρουσιάζει ένα τερατώδες οικοδόμημα, ουδεμία σχέση έχον με το έργο το οποίο θα εκτελεσθεί, με αποτέλεσμα να παραπλανείται η κοινή γνώμη και να δημιουργούνται άκρως αρνητικές εντυπώσεις. Επειδή προς ενημέρωσή σας επισυνάπτεται η ακριβής φωτο-αποτύπωση.

Επειδή έχουμε πληροφορίες για περαιτέρω υπονόμευση των εργασιών μας, είτε με προσπάθεια νέα δολιοφθοράς των εγκαταστάσεων και μηχανημάτων, είτε με προσπάθεια παρέμβασης στην ποιότητα του ύδατος.

Υπογραμμίζουμε την ανάγκη ολοκλήρωσης σύντομα της ανέγερσης και λειτουργίας του Κέντρου Διανομής στην πόλη της Ρόδου.

Με την παρούσα, επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματός μας, θέτουμε υπόψη σας τα παραπάνω έγγραφα και στοιχεία και ζητούμε την λήψη κάθε απαραίτητου ενδεικνυόμενου μέτρου, για την, απρόσκοπτη ασφαλή συνέχιση των εργασιών μας και διασφάλιση της ολοκλήρωσης τους.
Συνημμένα προς απόδειξη των παραπάνω ισχυρισμών μας, υποβάλλουμε αντίγραφα των ανωτέρω σχετικών εγγράφων και φωτογραφιών».

Την εταιρεία εκπροσωπεί ο δικηγόρος κ. Γ. Μαυρομάτης.