Όπως ανακοίνωσε σήμερα η ΔΕΗ Α.Ε., κατατέθηκε από τον ΑΔΜΗΕ στη ΔΕΗ το ποσό των €92,9 εκ., για τον Ιδιοκτησιακό Διαχωρισμό του ΑΔΜΗΕ

Όπως ανακοίνωσε σήμερα η ΔΕΗ Α.Ε., κατατέθηκε από τον ΑΔΜΗΕ στη ΔΕΗ το ποσό των €92,9 εκ., για τον Ιδιοκτησιακό Διαχωρισμό του ΑΔΜΗΕ.