Τη δυνατότητα να μειώσει τις παγκόσμιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 70% έως το 2050 και να τις μηδενίσει μέχρι το 2060, έχει ο τομέας της ενέργειας διεθνώς, σύμφωνα με έρευνα που παρουσίασε ο Διεθνής Οργανισμός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA)

Τη δυνατότητα να μειώσει τις παγκόσμιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 70% έως το 2050 και να τις μηδενίσει μέχρι το 2060, έχει ο τομέας της ενέργειας διεθνώς, σύμφωνα με έρευνα που παρουσίασε ο Διεθνής Οργανισμός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA).

Σύμφωνα με την έρευνα, η μείωση αυτή μπορεί να επιτευχθεί με την ενίσχυση των επενδύσεων σε ΑΠΕ, αποτελώντας έτσι ένα επιπλέον ουσιαστικό όφελος πέραν των υπολοίπων αναπτυξιακών.

Ο δρόμος για την επίτευξη αυτού του φιλόδοξου στόχου, σύμφωνα με τον IRENA, περνάει από την αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα από το 15% το 2015 στο 65% το 2050. Προς τούτο, απαιτούνται επιπλέον επενδύσεις ύψους 29 τρισ. δολαρίων ως το 2050, ποσό που αντιστοιχεί στο 0,4% του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Οι αναλυτές του IRENA υποστηρίζουν ότι οι επενδύσεις αυτές, σε συνδυασμό με άλλες πολιτικές που υποστηρίζουν την ανάπτυξη, θα δώσουν ώθηση στις αγορές και θα ενισχύσουν το παγκόσμιο ΑΕΠ κατά 0,8% ως το 2050.

Συνολικά, εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν έξι εκατομμύρια θέσεις εργασίας, ακόμη και αν ληφθούν υπ’ όψιν οι θέσεις εργασίας που θα χαθούν σε άλλες βιομηχανίες.

Σύμφωνα με τον IRENA, περαιτέρω θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης. Ωστόσο, η έκθεση αναφέρει ότι οι απώλειες των εταιρειών πετρελαίου και φυσικού αερίου μπορούν να ξεπεράσουν τα 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια, αν η μετάβαση δεν γίνει με σωστή διαχείριση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του οργανισμού, το 2015 οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που συνδέονται με τον τομέα της ενέργειας ανήλθαν στους 32 γιγατόνους.

Οι εκπομπές αυτές θα πρέπει να μειωθούν στους 9,5 γιγατόνους το 2050 ώστε να περιοριστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη σε λιγότερους από δύο βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα, καταλήγει η έκθεση.