Διευκρινιστική ανακοίνωση σχετικά με τοποσό των ομολογιών που αποπληρώθηκαν τον Φεβρουάριο εξέδωσε η ΔΕΗ. Αναλυτικά, η ανακοίνωσή της Επιχείρησης αναφέρει:

Διευκρινιστική ανακοίνωση σχετικά με τοποσό των ομολογιών που αποπληρώθηκαν τον Φεβρουάριο εξέδωσε η ΔΕΗ. Αναλυτικά, η ανακοίνωσή της Επιχείρησης αναφέρει:

«Σε συνέχεια σχετικού δημοσιεύματος, η ΔΕΗ Α.Ε. διευκρινίζει, ότι όπως έχει ήδη αναφέρει στην από 28.2.2017 χρηματιστηριακή ανακοίνωση, το ποσό των ομολογιών που αποπληρώθηκαν τον Φεβρουάριο ήταν 100 εκατ. ευρώ και όχι € 200 εκατ.».