Μέσα στο Μάιο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών της «Ενεργειακής Συμμετοχών», η οποία ελέγχει το 51% του ΑΔΜΗΕ
Μέσα στο Μάιο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών της «Ενεργειακής Συμμετοχών», η οποία ελέγχει το 51% του ΑΔΜΗΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση της ΔΕΗ έχει ήδη καταθέσει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το προσχέδιο του σχετικού Ενημερωτικού Δελτίου.

Στόχος είναι να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες μέχρι τα τέλη Μαΐου, ενώ εν τω μεταξύ θα έχουν δημοσιευθεί και τα οικονομικά αποτελέσματα του συνόλου της περυσινής χρήσης.

Υπενθυμίζεται ότι οι μέτοχοι της ΔΕΗ θα λάβουν μία μετοχή της «Ενεργειακής Συμμετοχών» για κάθε μετοχή ΔΕΗ που κατέχουν. 

Η ονομαστική αξία της μετοχής της ΔΕΗ θα αναπροσαρμοστεί από 4,80 ευρώ/μετοχή σε 2,68 ευρώ, καθώς θα αφαιρεθεί η ονομαστική αξία της Ενεργ.Συμμετοχών, ύψους 2,12 ευρώ/μετοχή.

Παράλληλα, αυτή την περίοδο τρέχει» η διαδικασία για την πώληση του 24% του ΑΔΜΗΕ στην State Grid, από την οποία η ΔΕΗ θα εισπράξει 320 εκατ. ευρώ, ενώ σύντομα θα δοθεί και επισήμως το πράσινο φως για την είσπραξη της επιστροφής κεφαλαίου (92 εκατ. ευρώ) που έχει εγκριθεί από πέρυσι.