Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στη Δημοπρασία για την παροχή Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου Τύπου ΥΔΦ1 και ΥΔΦ2 κατά το χρονικό διάστημα 01/04/2017 έως 30/06/2017 εξέδωσε ο ΑΔΜΗΕ

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στη Δημοπρασία για την παροχή Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου Τύπου ΥΔΦ1 και ΥΔΦ2 κατά το χρονικό διάστημα 01/04/2017 έως 30/06/2017 εξέδωσε ο ΑΔΜΗΕ. Και δύο δημοπρασίες θα πραγματοποιηθούν στις 23 Μαρτίου.

 

Αναλυτικότερα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στη Δημοπρασία για την παροχή Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου Τύπου ΥΔΦ1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στη Δημοπρασία για την παροχή Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου Τύπου ΥΔΦ2