Μετά από μια 10ετία προσπαθειών για την αδειοδότηση, χρηματοδότηση, μελέτη και κατασκευή Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), η Ρόδος πλέον απέκτησε ένα σύγχρονο, λειτουργικό και εναρμονισμένο με τους νέους υψηλούς στόχους ανακύκλωσης του νέου Περιφερειακού και Εθνικού Σχεδιασμού (ΠΕΣΔΑ/ΕΣΔΑ) περιβαλλοντικό έργο

Μετά από μια 10ετία προσπαθειών για την αδειοδότηση, χρηματοδότηση, μελέτη και κατασκευή Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), η Ρόδος πλέον απέκτησε ένα σύγχρονο, λειτουργικό και εναρμονισμένο με τους νέους υψηλούς στόχους ανακύκλωσης του νέου Περιφερειακού και Εθνικού Σχεδιασμού (ΠΕΣΔΑ/ΕΣΔΑ) περιβαλλοντικό έργο.

Η εταιρεία ΕΠΤΑ Σύμβουλοι-Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων παρείχε από το 2011 στον Δήμο Ρόδου τεχνικές υπηρεσίες σχετικά με το εν λόγω έργο και από την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ έως και σήμερα Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την κατασκευή του.

Η δυναμικότητα του ΚΔΑΥ ανέρχεται σε 12.428 τόνους/έτος και θα εξυπηρετήσει το σύνολο του Δήμου Ρόδου με δυνατότητα εξυπηρέτησης και όμορων νησιών.

Το έργο έχει την απαιτούμενη δυναμικότητα για να ανταποκριθεί τόσο άμεσα όσο και μεσοπρόθεσμα στις ανάγκες χωριστής συλλογής ακόμη και σε 4 ρεύματα .

  1. Ρεύμα Χαρτί/Χαρτόνι Συσκευασίας με διαχωρισμό σε ποιότητες χαρτιού και χαρτονιού (χαρτί, χαρτόνι, έντυπο χαρτί), αλλά και σε καθαρισμό του ρεύματος από υπολείμματα.
  2. Ρεύμα Πλαστικού Συσκευασίας με διαχωρισμό του εν λόγω ρεύματος σε ποιότητες πλαστικού (tetrapack, PET, PE, φιλμ PE, λοιπά) , αλλά και σε καθαρισμό του ρεύματος από υπολείμματα
  3. Ρεύμα Μετάλλου Συσκευασίας με διαχωρισμό το εν λόγω ρεύματος σε ποιότητες (αλουμίνιο, μέταλλο), αλλά και σε καθαρισμό του ρεύματος από υπολείμματα
  4. Ρεύμα Γυαλιού Συσκευασίας