Διαγωνισμός του ΑΔΜΗΕ για τη Γραμμή Μεταφοράς 150kV Σχηματάρι – Λάρισα (Περιοχή Τιθορέας)

Διαγωνισμός του ΑΔΜΗΕ για τη Γραμμή Μεταφοράς 150kV Σχηματάρι – Λάρισα (Περιοχή Τιθορέας)
energia.gr
Παρ, 17 Φεβρουαρίου 2017 - 18:37
Ο ΑΔΜΗΕ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μεταξύ των τεχνικά και οικονομικά αποδεκτών προσφορών, με βάση αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη Αναδόχου στο Έργο : Γ.Μ.150kV Σχηματάρι – Λάρισα (ΣΑ Νο 261 – Περιοχή Τιθορέας), συνολικού προϋπολογισμού 20.000 ευρώ (το ποσό αυτό δεν περιλαμβάνει τον ΦΠΑ και αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς)

Ο ΑΔΜΗΕ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μεταξύ των τεχνικά και οικονομικά αποδεκτών προσφορών, με βάση αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη Αναδόχου στο Έργο : Γ.Μ.150kV Σχηματάρι – Λάρισα (ΣΑ Νο 261 – Περιοχή Τιθορέας), συνολικού προϋπολογισμού 20.000 ευρώ (το ποσό αυτό δεν περιλαμβάνει τον ΦΠΑ και αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς) (Βλ. την πρόσκληση εδώ). 

Η παραλαβή και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 02-03-2017 και ώρα 10:00.