Η Παγκόσμια Τράπεζα υποστηρίζει ότι θα πρέπει να ληφθούν συμπληρωματικά μέτρα για την υποστήριξη της οικονομικής ανάκαμψης του ενεργειακού τομέα στη Βουλγαρία, καθώς και για την δημιουργία μιας βιώσιμης ενεργειακής αγοράς
Η Παγκόσμια Τράπεζα υποστηρίζει ότι θα πρέπει να ληφθούν συμπληρωματικά μέτρα για την υποστήριξη της οικονομικής ανάκαμψης του ενεργειακού τομέα στη Βουλγαρία, καθώς και για την δημιουργία μιας βιώσιμης ενεργειακής αγοράς. Αυτό αναφέρεται σε έκθεση με θέμα την «Μετάβαση στην οικονομική σταθεροποίηση και μεταρρύθμιση της αγοράς του τομέα της ενέργειας», περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε από το υπουργείο Ενέργειας. Στην έκθεση παρουσιάζονται τα κύρια συμπεράσματα και συμβουλές της Παγκόσμιας Τράπεζας προς το Ενεργειακό Χόλντινγκ της Βουλγαρίας. Το έγγραφο προσφέρει μια ποικιλία επιλογών και προσεγγίσεων που πρέπει να ληφθούν υπόψη από το Ενεργειακό Χόλντινγκ της Βουλγαρίας και το κράτος, στον καθορισμό των πολιτικών και της στρατηγικής τους για την οικονομική ανάκαμψη και την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας.

(Βουλγαρική Ραδιοφωνία)