Η υψηλή φορολογία ωθεί τις επιχειρήσεις και τους μισθωτούς που πληρώνουν φόρο εισοδήματος να αναζητούν διέξοδο στην παραοικονομία και τη μετανάστευση, επισημαίνει ο ΣΕΒ με αφορμή τις διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης
Η υψηλή φορολογία ωθεί τις επιχειρήσεις και τους μισθωτούς που πληρώνουν φόρο εισοδήματος να αναζητούν διέξοδο στην παραοικονομία και τη μετανάστευση, επισημαίνει ο ΣΕΒ με αφορμή τις διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης.

Η έμφαση με την οποία οι θεσμοί θέτουν το ζήτημα της υπερφορολόγησης των παραγωγικών στρωμάτων της οικονομίας και ιδιαίτερα της μισθωτής εργασίας δεν είναι οικονομικά βιώσιμη πολιτική, αναφέρει ο ΣΕΒ και υπογραμμίζει ότι με την κατάργηση προνομίων πρέπει οπωσδήποτε να ενισχυθούν και να χρησιμοποιηθούν πιο αποτελεσματικά οι πόροι για την προστασία των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.

Η μείωση των φορολογικών συντελεστών, σε περίπτωση μείωσης του αφορολογήτου, σύμφωνα με τον ΣΕΒ, πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε και μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών και των ελεύθερων επαγγελματιών, ώστε να δοθεί ώθηση στην αύξηση της απασχόλησης. 

Κριτική ασκείται στο εβδομαδιαίο δελτίο του ΣΕΒ και για το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας, το οποίο, όπως επισημαίνεται, «έχει μετασχηματισθεί σε σύστημα εισοδηματικών ενισχύσεων από τα γενικά φορολογικά έσοδα και όχι συντάξεων από τις αποταμιεύσεις των εργαζομένων».