Το Energia . gr ζητεί να προλάβει συνεργάτη σε μόνιμη βάση για δημοσιογραφική εργασία. Ο συνεργάτης αυτός πρέπει να έχει προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε εφημερίδα ή web sites και ευχέρεια στην χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Θα συνεκτιμηθεί πιθανή εμεπιρία σε θέματα ενεργειακού και οικονομικού ρεπορτάζ. Απαραίτητη η γνώση της αγγλικής γλώσσας

Το Energia . gr ζητεί να προλάβει συνεργάτη σε μόνιμη βάση για δημοσιογραφική εργασία. Ο συνεργάτης αυτός πρέπει να έχει προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε εφημερίδα ή web sites και ευχέρεια στην χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Θα συνεκτιμηθεί πιθανή εμεπιρία σε θέματα ενεργειακού και οικονομικού ρεπορτάζ. Απαραίτητη η γνώση της αγγλικής γλώσσας.  

Τα καθήκοντα του συνεργάτη που θα επιλεγεί περιλαμβάνουν την ειδησεογραφική ανανέωση του portal για συγκεκριμένη χρονική περίοδο σε καθημερινή βάση και εξωτερικά ρεπορτάζ σύμφωνα με τις ανάγκες ενημέρωσης. Η απασχόληση θα είναι καθημερινή, στα γραφεία του portal στο κέντρο της Αθήνας. Αποδοχές ανάλογα με τα προσόντα και την προϋπηρεσία.

 

Υποχρεωτική η αποστολή βιογραφικού.

Τηλ : 210-3628457, 210-3640278, fax: 210-3646144, 210-3616447

e-mail: [email protected]

Υπόψιν κα . Κατερίνα Στεργίου