Αύξηση της τάξεως του 50% σημείωσαν τα κέρδη της Philips Lighting στο δ΄τρίμηνο του 2016. Η εταιρεία, η οποία αποσχίσθηκε πέρυσι από την Phillips, ανακοίνωσε την πρώτη διανομή μερίσματος, ύψους 1,10 ευρώ/μετοχή
Αύξηση της τάξεως του 50% σημείωσαν τα κέρδη της Philips Lighting στο δ΄τρίμηνο του 2016.

Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 63 εκατ. ευρώ, έναντι 42 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2015. Οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 1,93 δισ. ευρώ, έναντι 2,05 δισ. ευρώ.

Η εταιρεία, η οποία αποσχίσθηκε πέρυσι από την Royal Phillips, ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να επιστρέψει μέχρι 300 εκατ. ευρώ στους επενδυτές στα επόμενα δύο χρόνια μέσω πώλησης μετοχών από τον βασικό μέτοχό της.

Το πρώτο μέρισμα που θα διανείμει η Philips Lighting ανέρχεται σε 1,10 ευρώ ανά μετοχή.

H Royal Philips έχει ήδη διαθέσει στο ευρύ επενδυτικό κοινό το 25% της θυγατρικής της έναντι 20 ευρώ/μετοχή και σχεδιάζει μέσα στα επόμενα έτη να ρευστοποιήσει ολόκληρη τη συμμετοχή της. 

Η μετοχή της Philips Lighting άρχισε να διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Euronext του Άμστερνταμ στις 27 Μαΐου.