Με διαδοχικές εντολές προς τις τράπεζες συνεχίζεται η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Μαΐου 2016, οπότε και θα εξοφληθούν 145 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 431.808,28€, όπως κάνει γνωστό ο ΛΑΓΗΕ

Με διαδοχικές εντολές προς τις τράπεζες συνεχίζεται η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Μαΐου 2016, οπότε και θα εξοφληθούν 145 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 431.808,28€, όπως κάνει γνωστό ο ΛΑΓΗΕ. Με τις εντολές αυτές έχει πλέον εξοφληθεί το 97% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Μάιο.