Η ΡΑΕ ανακοίνωσε πως αποφάσισε ότι η κατανομή δυναμικότητας μεταξύ των χρηστών που συμμετείχαν στο β' στάδιο του Market Test του αγωγού IGB, όπως προτάθηκε από την κοινοπραξία ICGB A.D., είναι σύμφωνη προς τους εγκριθέντες με τις Κατευθυντήριες Γραμμές και τους κανόνες για την υποβολή προσφορών δέσμευσης δυναμικότητας.

Η ΡΑΕ ανακοίνωσε πως αποφάσισε ότι η κατανομή δυναμικότητας μεταξύ των χρηστών που συμμετείχαν στο β' στάδιο του Market Test του αγωγού IGB, όπως προτάθηκε από την κοινοπραξία ICGB A.D., είναι σύμφωνη προς τους εγκριθέντες με τις Κατευθυντήριες Γραμμές και τους κανόνες για την υποβολή προσφορών δέσμευσης δυναμικότητας.

Το β' στάδιο των δοκιμών ολοκληρώθηκε στις 30 Νοεμβρίου και στο πλαίσιο του υποβλήθηκαν πέντε δεσμευτικές προσφορές. Η ανακοινωθείσα χωρητικότητα στη δεύτερη φάση ανέρχεται σε 2,7 δισ. κυβικά μέτρα, εκ των οποίων τα τα 1,57 δισ. κ.μ. είναι δεσμευμένα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη σχετική απόφαση.

Οι δοκιμές θα ολοκληρωθούν με την εφαρμογή των συμφωνιών για τη δεσμευμένη χωρητικότητα από τις εταιρείες που υπέβαλαν τις προσφορές, μετά την έγκριση του σχετικού καταμερισμού από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές της Ελλάδας και της Βουλγαρίας.