ΔΕΗ: Εγκρίνεται η Σύσταση της Εταιρείας Συμμετοχών με το 51% του ΑΔΜΗΕ και η Νέα Σύμβαση Προμήθειας με τη ΛΑΡΚΟ

ΔΕΗ: Εγκρίνεται η Σύσταση της Εταιρείας Συμμετοχών με το 51% του ΑΔΜΗΕ και η Νέα Σύμβαση Προμήθειας με τη ΛΑΡΚΟ
energia.gr
Πεμ, 12 Ιανουαρίου 2017 - 08:22
Την ολοκλήρωση του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού του ΑΔΜΗΕ, καθώς και τη νέα σύμβαση προμήθειας προς τη ΛΑΡΚΟ, αναμένεται να εγκρίνει σήμερα η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ
Την ολοκλήρωση του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού του ΑΔΜΗΕ, καθώς και τη νέα σύμβαση προμήθειας προς τη ΛΑΡΚΟ, αναμένεται να εγκρίνει σήμερα η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ.

Η αποτίμηση της αξίας του Διαχειριστή, ανάλογα με τη μέθοδο που χρησιμοποιείται, κυμαίνεται από 891 εκατ. ευρώ έως 1,03 δις. ή, κατά μέσο όρο, 964,2 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι η προηγήθηκε η πώληση του 24% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ στην κινεζική State Grid έναντι 320 εκατ. ευρώ, τίμημα που αντιστοιχεί σε αποτίμηση ύψους 1,33 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει συμφωνηθεί και εφαρμόζεται, η ΔΕΗ θα εισφέρει το 51% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ σε Εταιρία Συμμετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της οποίας διαμορφώνεται συνεπώς (με βάση την αποτίμηση της εταιρίας) σε 491,8 εκατ. ευρώ.

Η γενική συνέλευση της ΔΕΗ πρόκειται να αποφασίσει την ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και με διανομή στους υφιστάμενους μετόχους της ΔΕΗ των μετοχών της Εταιρίας Συμμετοχών. Καθώς το Δημόσιο και το ΤΑΙΠΕΔ ελέγχουν συνολικά το 51% των μετοχών της ΔΕΗ, αντίστοιχο είναι το ποσοστό που θα ελέγχουν και στον ΑΔΜΗΕ μέσω της εταιρίας συμμετοχών.

Η σύσταση της Εταιρίας Συμμετοχών με το διακριτικό τίτλο «Ενεργειακή Συμμετοχών» όπως και η έγκριση του καταστατικού της αναμένεται να ολοκληρωθούν επίσης σήμερα στη γενική συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ.

Νέα σύμβαση με τη ΛΑΡΚΟ

Στο επίκεντρο της γενικής συνέλευσης θα βρεθεί και η συμφωνία με τη ΛΑΡΚΟ για το τιμολόγιο προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Η τιμή θα είναι 40 ευρώ/Mwh. αλλά με τις εκπτώσεις όγκου και προφίλ μπορεί να υποχωρήσει ως τα 37 ευρώ ή και τα 35 ευρώ με τη διακοψιμότητα.

Το νέο τιμολόγιο ρεύματος της ΛΑΡΚΟ θα ισχύσει για τέσσερα χρόνια (2016-2020).

Η νέα σύμβαση προμήθειας περιλαμβάνει και ρύθμιση των παλαιών οφειλών της ΛΑΡΚΟ προς τη ΔΕΗ, οι οποίες στο σύνολο τους υπολογίζονται σε 300 εκατ. ευρώ περίπου.

Εντός του 2017 οι δυο εταιρίες θα προχωρήσουν σε ρύθμιση της συνολικής οφειλής της ΛΑΡΚΟ, η οποία θα προσδιοριστεί για την περίοδο Ιουλίου 2010 έως και τον Δεκέμβριο του 2015 με βάση σχετική απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου.

Η οφειλή της περιόδου Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2016 θα εξοφληθεί σε 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις από την 1η Ιανουαρίου 2019,με περιορισμό των δόσεων σε 36 εφόσον η τιμή LME του νικελίου υπερβεί τα 18.000 ευρώ ανά τόνο.