Θα συνεχιστεί και αύριο, για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, η διακοπή των εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από τη χώρα μας, προκειμένου να διασφαλιστεί η επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας στην εσωτερική αγορά

Θα συνεχιστεί και αύριο, για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, η διακοπή των εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από τη χώρα μας, προκειμένου να διασφαλιστεί η επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας στην εσωτερική αγορά.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώνει οΑΔΜΗΕ, για λόγους που σχετίζονται με την ασφάλεια του δικτύου, δε θα γίνουν αύριο, 12 Ιανουαρίου, εξαγωγές από τις διασυνδέσεις της Ελλάδας με Αλβανία, ΠΓΔΜ, Βουλγαρία και Τουρκία.

Με αυτή την κίνηση, ο ΑΔΜΗΕ επιδιώκει να αποτρέψει τηνπιθανότητα να αναγκαστεί να καταφύγει σεπερικοπές φορτίου από το δίκτυο.

Αναλυτικά, η σχετική ανακοίνωση του ΑΔΜΗΕ στην ιστοσελίδα του έχει ως εξής:

“Due to network security reasons, the NTC for exports to all borders (direction from Greece to Albania,from Greece to FYROM,from Greece to Bulgaria andfrom Greece to Turkey),for the 12thof January from 00:00 to 24:00 CET time,will bezero(0) and will be curtailed the LT capacity rights”.