Διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή Αναδόχου Ασφαλιστικής Εταιρίας που θα αναλάβει την ασφαλιστική κάλυψη, σε ανοιχτή βάση (OPEN COVER), των πάσης φύσεως μεταφορών (εξωτερικού και εσωτερικού) του ΑΔΜΗΕ, εκτιμώμενου ετήσιου προϋπολογισμού 8000 ευρώ προκηρύσσει ο ΑΔΜΗΕ

Διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή Αναδόχου Ασφαλιστικής Εταιρίας που θα αναλάβει την ασφαλιστική κάλυψη, σε ανοιχτή βάση (OPEN COVER), των πάσης φύσεως μεταφορών (εξωτερικού και εσωτερικού) του ΑΔΜΗΕ, εκτιμώμενου ετήσιου προϋπολογισμού 8000 ευρώ προκηρύσσει ο ΑΔΜΗΕ (βλ. εδώ τη σχετική πρόσκληση).

Η παραλαβή και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 14/12 και ώρα 10:00.