English | Ελληνικά
Σάββατο, 24 Μαρτίου 2018
Άρθρο
Ειδήσεις Ελληνικές

Τσιπουρίδης, ΕΛΕΤΑΕΝ: «Μια Περίεργη Αντίληψη Περί Ανταγωνισμού στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας»

Η κατεύθυνση που παίρνει η προσπάθεια που ξεκίνησε εδώ και κάποιο διάστημα για εξάλειψη των διαδικασιών, των μηχανισμών και θεσμικών πλαισίων που δεν ενισχύουν τον ανταγωνισμό της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και αντίθετα τον υπονομεύουν, με κύρια δύναμη κρούσης την περίφημη Γ.Δ. Ανταγωνισμού, στην περίπτωση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, προκαλεί ευλόγα ερωτηματικά τα οποία θα έπρεπε να απαντηθούν .

Γιατί πολύ απλά η επίτευξη μια πλήρως ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς ενίσχυση σε κανένα κλάδο και επομένως δίκαιη προς όλες τις πηγές ενέργειας, απαιτεί δυο βασικές απόλυτα καθοριστικές ρυθμίσεις:

 

Πρώτον την πλήρη ενσωμάτωση του λεγόμενου εξωτερικού κόστους, στον υπολογισμό του κόστους των πηγών ενέργειας. Αυτό αποτελεί απαραίτητη και ουσιαστική προϋπόθεση επίτευξης ισότιμων όρων ανταγωνισμού, μεταξύ Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και ορυκτών καυσίμων. Ιδιαίτερα τώρα που στο εξωτερικό κόστος των ορυκτών καυσίμων, πέραν του κόστους της καταστροφής του άμεσου περιβάλλοντος και του κόστους πρόκλησης βλαβών στην δημόσια υγεία από όλη την αλυσίδα εκμετάλλευσης ορυκτών καυσίμων που ανέκαθεν αναγνωριζόταν θεωρητικά και μόνο, πρέπει αναμφίβολα να συνυπολογιστεί το κόστος των κλιματικών καταστροφών για τις όποιες όλοι πλέον συνομολογούν πως ευθύνονται τα ορυκτά καύσιμα. Έτσι οδηγείται το σύνολο του εξωτερικού κόστους των ορυκτών καυσίμων σε τρισεκατομμύρια δολάρια, πάντοτε θεωρητικά.

Δεύτερον την οριστική άρση όλων των κρυφών και φανερών ενισχύσεων προς τα ορυκτά καύσιμα [i]. Είναι γνωστό σε όλους από τα στοιχεία τα οποία έχουν έρθει στη δημοσιότητα από την κα Λαγκάρντ του ΔΝΤ[ii] και τον κ. Μπιρόλ της ΙΕΑ[iii] ότι τα ορυκτά καύσιμα ενισχύονται με περίπου 5,3 τρισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο[iv]. Σύμφωνα με υπολογισμούς του ευρωπαϊκού αιολικού κλάδου, αυτές οι ενισχύσεις ισοδυναμούν με ενίσχυση 6 ευρώ για κάθε 1 ευρώ που πηγαίνει στις ΑΠΕ μέσω των γνωστών σημερινών μηχανισμών υποστήριξης (π.χ. Feed in tariffs). Κάθε λεπτό που περνάει 10 εκατομμύρια δολάρια πηγαίνουν σε επιδοτήσεις ορυκτών καυσίμων.[v] Η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτό ενισχύει τον ανταγωνισμό;

 

Οποιαδήποτε προσπάθεια πλήρους αποκατάστασης ισότιμων όρων ανταγωνισμού που θα αγνοήσει τα ανωτέρω θα είναι κενό γράμμα και ουσιαστικά θα στρέφεται εναντίον της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

 

Κι όμως, από ότι φαίνεται οδεύουμε προς μια τέτοια εξέλιξη μια και ……

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία ήτοι τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις Κρατικές Ενισχύσεις στους τομείς προστασίας περιβάλλοντος και ενέργειας της ΓΔ Ανταγωνισμού ( EEAG ) [1] [vi] [vii] και τις διατάξεις του Μνημονίου ΙΙΙ [2] , από 1.1.2016 πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή ένας αναθεωρημένος μηχανισμός υποστήριξης των νέων επενδύσεων Α.Π.Ε. Η κεντρική ιδέα της νομοθεσίας αυτής είναι ότι οι νέες επενδύσεις Α.Π.Ε. θα πρέπει να ενισχύονται μέσω ενός μηχανισμού Feed - in Premium ( FIP ) το δε ύψος της πριμοδότησης ( premium ) θα καθορίζεται, από 1.1.2017, μέσω διαγωνισμών.

 

Δηλαδή η Επιτροπή κρίνει πως θα αποκατασταθούν υγιείς συνθήκες ανταγωνισμού, αν αντικαταστήσει το υπάρχον σταθερό σύστημα υποστήριξης των ΑΠΕ και όχι αν εξαλείψει τα τρισεκατομμύρια των επιδοτήσεων των ορυκτών καυσίμων.

 

Πρόκειται σίγουρα για μια περίεργη αντίληψη περί ανταγωνισμού.

 

(Ο κ. Γιάννης Τσιπουρίδης είναι πρόεδρος της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας-ΕΛΕΤΑΕΝ)[vi] Guidelines on state aid for environmental protection and energy 2014-2020, EEAG,

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52014XC0628(01)

[vii] Νόμος 4336/2015, ΦΕΚ Α’94/14.8.2015, σελ. 1029, σημείο 4.3, υποκεφ. Ενέργεια

Υποστηρικτές
H Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Μετάβαση
Σχετικά
Energy Commodities 2018

Ενεργειακές Αγορές

Διεθνείς Τιμές

 • Αργό Πετρέλαιο
  Brent 23/03 $68,99/βαρέλι
  WTI 23/03 $64,54/βαρέλι
 • Λιθάνθρακας
  Global RB,15/03 $92/tn
 • Φυσικό Αέριο
  04/03 $6,87 - 10000 MMBTU
 • Ευρωπαϊκά Δικαιώματα Εκπομπών (ETS)
  23/03 €12,37

Στην Ελλάδα

 • Αμόλυβδη Βενζίνη
  Λιανική-Μ.Όρος Αττικής,22/03  €1,530/lt
 • Αμόλυβδη Βενζίνη, 95 RON
  Εκ Διυλιστηρίου,23/03 €448,81/m3
 • Μαζούτ No 180 (1% S)
  Εκ Διυλιστηρίου,23/04 €-/m3
 • Diesel Κίνησης 10 PPM (0)
  Εκ Διυλιστηρίου,23/03 €528,22/m3
 • Ηλεκτρισμός - Ο.Τ.Σ.
  ΔΕΣΜΗΕ,23/03 €40,776/MWh
Αναλυτικές Τιμές » Τιμές Καυσίμων »
Videos
Κατάλογος Ενεργειακών Επιχειρήσεων - Business Directory
Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί
 • ΙΕΝΕ
 • IEA
Συνεργαζόμενα Μέσα
 • Euro2day
 • NOMISMA
 • FMVOICE