Με τιμή στόχο 14 ευρώ ανά μετοχή και σύσταση "Βuy" ξεκινά κάλυψη της ΔΕΗ η Woods & Company
Με τιμή στόχο 14 ευρώ ανά μετοχή και σύσταση "Βuy" ξεκινά κάλυψη της ΔΕΗ η Woods & Company.