Η χρηματοδότηση δράσεων με πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα, σε τομείς που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη δυνατή προστιθέμενη αξία για τη χώρα και δημιουργούν νέες θέσεις απασχόλησης, αποτελούν τους νέους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ), αφήνοντας πίσω την παραδοσιακή στατική αντιμετώπιση ετών για εξορθολογισμό του προϋπολογισμού των έργων

Η χρηματοδότηση δράσεων με πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα, σε τομείς που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη δυνατή προστιθέμενη αξία για τη χώρα και δημιουργούν νέες θέσεις απασχόλησης, αποτελούν τους νέους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ), αφήνοντας πίσω την παραδοσιακή στατική αντιμετώπιση ετών για εξορθολογισμό του προϋπολογισμού των έργων.

Ήδη, η συμβασιοποίηση του προγράμματος ΕΠΠΕΡΑΑ ανέρχεται στο ποσοστό του 81% και οι δαπάνες σε ποσοστό 50% του προγράμματος, όταν τα ποσοστά αυτά τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2012 ήταν 41% και 26% αντιστοίχως. Ενώ το Πρόγραμμα στις αρχές του 2011 παρουσίαζε επιβάρυνση λόγω έντονης υπερδέσμευσης, μέχρι τέλος του 2013 θα έχει εξορθολογιστεί πλήρως, ώστε να υπάρχει στοιχειώδης ασφάλεια και να μην χαθούν οι Κοινοτικοί Πόροι.

«Βασική προτεραιότητα της χώρας είναι να θεμελιώσουμε τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, ως τη μόνη στρατηγική που μπορεί να δώσει μακροχρόνια προοπτική ευημερίας», όπως επισήμανε ο αναπληρωτής υπουργός ΠΕΚΑ, Σταύρος Καλαφάτης, στην πέμπτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ).

Μάλιστα, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου επικεντρώνει την προσπάθειά της σε δύο στόχους: αφενός στη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου ώστε να ευνοείται η αειφορική διαχείριση των περιβαλλοντικών μέσων, του φυσικού αποθέματος και των αστικών κέντρων και αφετέρου στη διασφάλιση και σωστή αξιοποίηση των εργαλείων που αφορούν στον σχεδιασμό και που επιτρέπουν στην πράξη την εφαρμογή περιβαλλοντικής πολιτικής για την αναπτυξιακή στροφή της χώρας.

«Σε έναν συνολικό επανασχεδιασμό που επιχειρεί η χώρα είναι όρος ?sine qua non? το να δώσουμε προτεραιότητα στη χρηματοδότηση δράσεων με πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα, σε τομείς που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη δυνατή προστιθέμενη αξία για τη χώρα και δημιουργούν νέες θέσεις απασχόλησης, ξεχνώντας την παραδοσιακή στατική αντιμετώπιση ετών και με αυτονόητο στόχο τον εξορθολογισμένο προϋπολογισμό των έργων», επισήμανε ο Σταύρος Καλαφάτης.

Μεγάλα έργα
«Το ΕΠΠΕΡΑΑ σε όλη τη χώρα υπηρετεί μια ισχυρή περιβαλλοντική πολιτική που προστατεύει το περιβάλλον και το αξιοποιεί ως αναπτυξιακό απόθεμα», επισημαίνει ο γενικός γραμματέας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Σωκράτης Αλεξιάδης, τονίζοντας ότι το ΕΠΠΕΡΑΑ είναι ένα πρόγραμμα πολυσχιδές και σύνθετο στη διαχείρισή του, περιλαμβάνοντας δράσεις σε όλες τις θεματικές κατηγορίες: από τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών, τον έλεγχο της ποιότητας των υπογείων και επιφανειακών υδάτων, τη διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, τις πράσινες υποδομές με κατασκευή έργων βιοκλιματικού σχεδιασμού μέχρι τις κρατικές ενισχύσεις ιδιωτών καταναλωτών σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας.

Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία υλοποίησης του Τομεακού Προγράμματος του ΕΠΠΕΡΡΑ 2007-2013, ο γενικός γραμματέας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος παρέθεσε τους βασικούς άξονες και κύρια μεγάλα έργα, συνολικού προϋπολογισμού 240 εκατ. ευρώ, που αποτελούν τον κινητήριο μοχλό του Προγράμματος και σηματοδοτούν την επίτευξη των στόχων του. «Πρωταγωνιστής» στην κατηγορία του αναδεικνύεται ο Άξονας 3 για την «Πρόληψη και αντιμετώπιση περιβαλλοντικού κινδύνου», όπου έχει ενταχθεί το έργο «Διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς από πλατεία Ιλιου έως συμβολή αγωγού Ευπυρίδων», ενώ στη δεύτερη θέση ακολουθεί το έργο της «Επέκτασης Γραμμής 3 του Μετρό Αθήνας, τμήμα «Αιγάλεω - Αγία Μαρίνα»» με σύμβαση προϋπολογισμού 56 εκατ. ευρώ.

Βασικοί άξονες και κύρια μεγάλα έργα

Στον Άξονα 1 για την «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές - Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» έχουν ενταχθεί:

Το έργο «Τηλεθέρμανση Πτολεμαΐδας - σύνδεση με τον ΑΗΣ/ΔΕΗ Καρδιάς και επεκτά-σεις δικτύου τηλεθέρμανσης» με σύμβαση προϋπολογισμού 18 εκατ. και με τελικό δικαιούχο τη Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας και

Το έργο της «Επέκτασης Γραμ-μής 3 του Μετρό Αθήνας, τμήμα «Αιγάλεω - Αγία Μαρίνα»» με σύμβαση προϋπολογισμού 56 εκατ. και με τελικό δικαιούχο την «Αττικό Μετρό Α.Ε.».

Στον Άξονα 2 για την «Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων» έχουν ενταχθεί:

Το έργο «Κατασκευή κεντρικών αποχετευτικών αγωγών παραλιακών οικισμών από δήμο Ερινέου έως δήμο Αιγείρας» με σύμβαση προϋπολογισμού 25 εκατ. και με τελικό δικαιούχο την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και

Το έργο «Υδρευση - διυλιστήριο από τεχνητή λίμνη Πηνειού Δήμου Αμαλιάδας» με σύμβαση προϋπολογισμού 17 εκατ. και με τελικό δικαιούχο τον δήμο Ηλίδας.

Στον Άξονα 3 για την «Πρόληψη και αντιμετώπιση περιβαλλο- ντικού κινδύνου» έχει ενταχθεί:

Το έργο «Διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς από πλατεία Ίλιου έως συμβολή αγωγού Ευπυρίδων» με σύμβαση προϋπολογισμού 81 εκατ. και με τελικό δικαιούχο τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων.

Στον Άξονα 4 για την «Προστασία Εδαφικών Συστημάτων & Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων» έχει ενταχθεί:

Το έργο «Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ιωαννί-νων Περιφέρειας Ηπείρου» με σύμβαση προϋπολογισμού 12 εκατ. και με τελικό δικαιούχο την Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.

Στον Άξονα 6 για την «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής» έχει ενταχθεί:

Το έργο «Αξιολόγηση περιβαλ-λοντικού θορύβου στο πλαίσιο εφαρμογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ για τα πολεοδομικά συγκροτή-ματα: Πάτρας, Λάρισας, Βόλου, Ιωαννίνων, Ηρακλείου Κρήτης, Χανίων, Αγρινίου, Κέρκυρας και Καβάλας» με σύμβαση προϋπολογισμού 2 εκατ. και με τελικό δικαιούχο το ΥΠΕΚΑ.

Στον Άξονα 7 για την «Προστασία & Διαχείριση Υδατικών Πόρων» έχει ενταχθεί:

Το έργο «Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας» με σύμβαση προϋπολογισμού 2,5 εκατ. και με τελικό δικαιούχο την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ.

Στον Άξονα 8 για την «Πρόληψη & Αντιμετώπιση Περιβαλλοντι-κού Κινδύνου» έχει ενταχθεί:

Το έργο «Προμήθεια εξοπλισμού αντιπυρικής προστασίας περιο-χών NATURA» προϋπολογισμού 25 εκατ. με τελικό δικαιούχο το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο βρίσκεται σε διαγωνιστική διαδικασία.

Στον Άξονα 10 για το «Θεσμοί και μέσα άσκησης αποτελεσμα-τικής περιβαλλοντικής πολιτικής» έχει ενταχθεί:

Το έργο «Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση 8 Περιφερειακών Πλαισίων Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης» με σύμβαση 2 εκατ. και με τελικό δικαιούχο τη Δ/νση Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ.

(από την εφημερίδα "ΗΜΕΡΗΣΙΑ", 24/09/2013)