Κυρώσεις Οικονομικού Παραλογισμού

Κυρώσεις Οικονομικού Παραλογισμού
του Κώστα Κόλμερ
Τετ, 15 Μαΐου 2019 - 14:39

Το ανώνυμο και παράνομο Γιουρογκρούπ (*) απειλεί την Ελλάδα με κυρώσεις εις περίπτωσιν μειώσεως του «Πρωτογενούς Πλεονάσματος Υπερφορολόγησης» από 3,5% του ΑΕΠ εφέτος εις 2,5% το 2020. Οι απειλούμενες κυρώσεις περιλαμβάνουν την μη έγκριση της προεξοφλήσεως μέρους του διασωστικού δανείου 

του ΔΝΤ. Αλλ’ η εξόφληση ενός δανείου είναι υποχρέωση του δανειστού και δικαίωμα του οφειλέτου. Διότι άλλως η επιστροφή του δανειακού κεφαλαίου, άνευ του οποίου η έννοια της πιστώσεως καταρρέει, καθίσταται ανέφικτος. Πολλώ δε μάλλον όταν το δάνειον είναι επαχθές, όπως αυτό από το ΔΝΤ που βαρύνεται με ανανταγωνιστικό επιτόκιο προς τα κρατούντα στην αγορά κεφαλαίων. Η άρνηση προεξοφλήσεως καταλήγει εις καταδολίευση του οφειλέτου , που δυνατόν να οδηγήσει στην αδυναμία εξοφλήσεως ολοκλήρου του δανείου. Ως εκ τούτου:

Πρώτη βλακεία του Γιούρογκρουπ: Αυτοπυροβολούνται οι καλούμενοι «θεσμοί» δηλαδή η Κομμισσιόν και το Συμβούλιο των Υπουργών ως και το ΔΝΤ, εις περίπτωσιν αποδοχής των «κυρώσεων».

Δευτέρα βλακεία του Γιούροκρουπ: Η ύπαρξη πρωτογενούς πλεονάσματος στον προϋπολογισμό, οφειλομένη στην υπερφορολόγηση , εμποδίζει την οικονομία ν’ αναπτυχθή και συνεπώς ,να μπορέσει να ανταποκριθεί στις δανειακές της υποχρεώσεις.

Τρίτη βλακεία του Γιούρογκρουπ: Κυρώσεις και υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα  αποθαρρύνουν τις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου που έχει πάντοτε μία οικονομία για να μπορέσει να αντεπεξέλθη στον διεθνή ανταγωνισμό  καταμερισμού εργασίας – άρα ενισχύει την ανεργία που είναι χειροτέρα του πληθωρισμού. Διότι ποίος επενδυτής προτιμά μία χώρα μονίμου υποαπαχολήσεως και δημογραφικής συρρικνώσεως για «να βάλει τα λεφτά του»;

-Ουδείς!

Τα πρωτογενή πλεονάσματα υπεροφορολογήσεως, πρέπει η επομένη κυβέρνηση τελείως να  καταργήσει αν θέλει να επαναφέρει τον τόπον στην οικονομική ανάπτυξη. Το ίδιο πρέπει να κάμει με το υπέρμετρο , λογιστικό εξωτερικό χρέος , που πρέπει να το φέρει στα μέτρα αντοχής μιάς οικονομίας όπως της Ελληνικής. Διότι δεν είναι  οικονομικώς λογικόν να προσδοκούν οι δανειστές την εξόφληση ενός δανείου υπερδιπλασίου του εισοδήματος του Ελληνικού λαού.

 Διαφορετικά η νέα κυβέρνηση θα τρέχει όπως ο σκύλος πίσω από την ουρά του: Η υπερφορόλογηση θα αυξάνει τις ανάγκες των φορολογουμένων για εκπλήρωση των επαπειλουμένων υποχρεώσεων , οι οποίοι και θα λησμονούν κάθε ιδέα επεκτάσεως των εργασιών. Τα δημόσια έσοδα θα μείνουν έτσι στάσιμα , αν δεν μειωθούν από την φορολογική κόπωση και οι ανάγκες ξένου δανεισμού αντί μειώσεως του χρέους θα το αυξάνουν , ως ακριβώς την τελευταία δεκαετία.

 

(*) Τα πρόσωπα που απαρτίζουν το Γιουροκρούπ είναι άγνωστα και πιθανώς ακατάλληλα  για την οικονομικώς αποτελεσματική απόδοση  ενώ η ύπαρξη των ουδαμού προβλέπεται από τις Συνθήκες συστάσεως της Ευρωζώνης.

Διαβάστε ακόμα