Ένα από τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολεί το τελευταίο διάστημα τις αρμόδιες αρχές είναι εκείνο που αφορά στην ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την Αττική, με τις έως τώρα πληροφορίες να υποδηλώνουν πως το έργο βαίνει λολοταχώς να καθυστερήσει, βάζοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού του νησιού

Ειδικότερα, το ζήτημα είναι υπό διαπραγμάτευση, ενώ γίνονται ζυμώσεις μεταξύ της Κομισιόν και των εμπλεκόμενων μερών, δηλαδή του ΑΔΜΗΕ και της κοινοπραξίας Euroasia Interconnector που έχει αναλάβει το Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ισραήλ – Κύπρου – Κρήτης και με τη ΡΑΕ να θέτει ζήτημα ασφάλειας του εφοδιασμού της Κρήτης, εάν δεν προχωρήσει άμεσα το έργο. Όπως επισημαίνουν πηγές της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας το ζήτημα δεν άπτεται της αρμοδιότητας που έχει η ΡΑΕ, αποκλειστικά, αλλά είναι γενικότερο, το μόνο βέβαιο είναι ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί η ταχύτερη διασύνδεση της Κρήτης και κάθε λύση θα πρέπει να λαμβάνει ως προϋπόθεση την ασφάλεια εφοδιασμού του νησιού.

Παράλληλα, οι ίδιες πηγές υπενθυμίζουν πως ο ΑΔΜΗΕ είχε στο πλάνο του, από το 2012, την υλοποίηση του έργου της διασύνδεσης της Κρήτης και υπήρχε μεγάλη πίεση από πλευράς ΡΑΕ να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα, ενώ υπογραμμίζουν πως αν είχε τρέξει το έργο ο ΑΔΜΗΕ όπως όφειλε δεν θα γινόταν συζήτηση για τη συμμετοχή της κοινοπραξίας. Να σημειωθεί πως τον Οκτώβριο του 2017 υπογράφτηκε μεταξύ του ΑΔΜΗΕ και της κοινοπραξίας Euroasia Interconnector μνημόνιο συνεργασίας για την από κοινού κατασκευή της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης με την Αττική. Σύμφωνα πάντως με τις ίδιες πηγές από τότε δόθηκε πάρα πολύς χρόνος για να μπορέσουν να υλοποιήσουν αυτό το οποίο υπέγραψαν.

Επομένως, αυτό που μπορεί να διαπιστωθεί με βεβαιότητα είναι ότι υπάρχει μια διετής καθυστέρηση του έργου και αυτό βάζει σε κίνδυνο την ασφάλεια εφοδιασμού του νησιού. Παρόλα αυτά γίνεται προσπάθεια από πλευράς Κομισιόν, για να δοθεί κάποια λύση με την τελευταία βέβαια συνάντηση να τελειώνει χωρίς κάποιο αποτέλεσμα. Το πρόβλημα ενδιαφέρει επιπλέον τους καταναλωτές και εκτός Κρήτης, καθώς συνδέεται άμεσα με το ζήτημα της χρέωσης των ΥΚΩ.

Σύμφωνα πάντως με πηγές του ΑΔΜΗΕ, ο διαχειριστής βρίσκεται σε ετοιμότητα για την υλοποίηση του έργου, επισημαίνοντας ότι αυτό θα υλοποιηθεί είτε ως έργο κοινού ενδιαφέροντος της Ε.Ε. είτε ως εθνικό έργο. Αναφέρουν δε πως εάν η διασύνδεση προχωρήσει ως έργο κοινού ενδιαφέροντος (PCI), ο ΑΔΜΗΕ, μόλις του αποδοθεί ο ρόλος του φορέα υλοποίησης του «εθνικού» σκέλους από τη ΡΑΕ, θα προχωρήσει στη υλοποίησή της στο πλαίσιο της κείμενης ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Επίσης, διευκρινίζουν ότι η χρηματοδοτική στήριξη από την Ε.Ε., που θα προέλθει από τo Connecting Europe Facility (εργαλείο που αφορά διακρατικά ενεργειακά projects), θα κατευθυνθεί στο σκέλος Κρήτης - Κύπρου, όπως προκύπτει από τις αντίστοιχες μελέτες κόστους - οφέλους, καθώς το έργο, δεν μπορεί να καταστεί βιώσιμο διαφορετικά.

Σε κάθε περίπτωση οι διασυνδέσεις μεταξύ των νησιών και της ηπειρωτικής Ελλάδας, εγχείρημα το οποίο έχει ξεκινήσει με μεγάλη καθυστέρηση, θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα. Αποτελούν έναν από τους στόχους της ενεργειακής μετάβασης και το σίγουρο είναι πως θα έχουν σημαντικά οφέλη για τους καταναλωτές.