Στην παρούσα εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) την εβδομάδα μεταξύ 23/4 και 29/4 στα €53.99/MWh, αυξημένη κατά 4.45% από την μέση ΟΤΣ της προηγούμενης εβδομάδας, με μέγιστη και ελάχιστη ΟΤΣ στα €77.00/MWh και στα €32.00/MWh αντίστοιχα. Αξίζει να αναφερθεί ότι η μεγαλύτερη μέση ΟΤΣ ανά ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας επετεύχθη την περασμένη Πέμπτη (26/4) φτάνοντας τα €58.94/MWh.

 

Όσον αφορά τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, αυτή κορυφώθηκε στις 129,530 MWh την περασμένη Τετάρτη (25/4), με το χαμηλό εβδομάδας να καταγράφεται την Κυριακή (29/4) στις 115,574 MWh και με τη συνολική ζήτηση όλης της εβδομάδας να φτάνει τις 878,735 MWh. Το μέσο φορτίο συστήματος ανήλθε στα 5,231 MW, με ελάχιστο και μέγιστο φορτίο συστήματος για την προηγούμενη εβδομάδα στα 3,791 MW και 6,352 MW αντίστοιχα.

Επιπλέον, το εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου της Ελλάδας αποτελείται κυρίως από φυσικό αέριο (28%), Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (21%), καθαρές εισαγωγές (19%), λιγνίτη (18%), ενώ ένα 14% αντιστοιχεί στα υδροηλεκτρικά. Αξίζει να αναφερθεί ότι η παραγωγή ενέργειας από φυσικό αέριο και ΑΠΕ ανήλθε σε 245,550 MWh και 185,893 MWh αντίστοιχα την περασμένη εβδομάδα, ενώ η παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη έφτασε τις 160,688 MWh. Το πιο κάτω διάγραμμα απεικονίζει την διακύμανση του μίγματος καυσίμου στην Ελλάδα ανά ώρα.

Οι μονάδες 1 (15,368 MWh), 2 (15,368 MWh), 4 (27,070 MWh) και 5 (38,627 MWh) του σταθμού Αγίου Δημητρίου στη Κοζάνη, η μονάδα 4 (28,101 MWh) του σταθμού της Καρδιάς, επίσης στη Κοζάνη, και η μονάδα 3 (16,466 MWh) του σταθμού της Μεγαλόπολης, όλοι ιδιοκτησίας ΔΕΗ, είναι μεταξύ των λιγνιτικών σταθμών που συνεισέφεραν την μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας την προηγούμενη εβδομάδα.                                                       

Επίσης, οι μονάδες συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο Αλιβερίου 5 της ΔΕΗ (57,026 MWh), Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας της Κόρινθος Power (41,581 MWh), Ήρων CC του παραγωγού Ήρων (35,073 MWh), Θεσσαλονίκης της Elpedison (33,546 MWh) και Κομοτηνής (θερμοηλεκτρικός σταθμός) της ΔΕΗ (29,822 MWh) είναι μεταξύ των σταθμών φυσικού αερίου που συνεισέφεραν την μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας την προηγούμενη εβδομάδα.                     

 

Παραγωγή Ενέργειας (MWh) ανά Θερμοηλεκτρικό Σταθμό