Ένα από τα κύρια ευρήματα της μηνιαίας ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, που εστάλη χθες (11/4) στα μέλη του, είναι ότι τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους μειώθηκε η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) σε μηνιαία και ετήσια βάση.

Ένα από τα κύρια ευρήματα της μηνιαίας ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, που εστάλη χθες (11/4) στα μέλη του, είναι ότι τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους μειώθηκε η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) σε μηνιαία και ετήσια βάση. Στην ανωτέρω ανάλυση, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν την ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Ενδεικτικά, η μέση ΟΤΣ τον Μάρτιο του 2018 ανήλθε στα €44.27/MWh, μειωμένη κατά 14% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα και κατά 4% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2017. Η ελάχιστη ΟΤΣ για τον μήνα Μάρτιο ανήλθε στα €0.00/MWh, ενώ η μέγιστη στα €145.00/MWh. Στην ανωτέρω ανάλυση, δίνονται, επίσης, στοιχεία για τη ζήτηση ενέργειας και το φορτίο συστήματος, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τις διαθέσιμες μορφές ενέργειας, το μίγμα καυσίμου, την παραγωγή ενέργειας ανά θερμοηλεκτρικό σταθμό, τις εισαγωγές-εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας και τη καθαρή θέση ισοζυγίου διασυνδέσεων.

Όσον αφορά την αγορά φυσικού αερίου, όπως επισημαίνει η μηνιαία ανάλυση της ελληνικής ενεργειακής αγοράς του ΙΕΝΕ, οι συνολικές εισαγωγές για τον μήνα Μάρτιο ανήλθαν σε 3.7 TWh, μειωμένες κατά 21% σε μηνιαία βάση, αλλά αυξημένες κατά 1% σε σύγκριση με τον Μάρτιο του προηγούμενου έτους. Η μέση ημερήσια εισαγωγή φυσικού αερίου τον Μάρτιο έφτασε τις 118,123 MWh. Επιπλέον, δίνονται στοιχεία σχετικά με τις συνολικές εισαγωγές φυσικού αερίου, τις εισαγωγές ανά σημείο εισόδου, τις παραλαβές στα σημεία εξόδου, αλλά και την ημερήσια τιμή αερίου εξισορρόπησης.