Στην παρούσα εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) την εβδομάδα μεταξύ 2/4 και 8/4 στα €46.43/MWh, αυξημένη κατά 13.22% από την μέση ΟΤΣ της προηγούμενης εβδομάδας, με μέγιστη και ελάχιστη ΟΤΣ στα €73.30/MWh και στα €0.00/MWh αντίστοιχα.

Στην παρούσα εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) την εβδομάδα μεταξύ 2/4 και 8/4 στα €46.43/ MWh, αυξημένη κατά 13.22% από την μέση ΟΤΣ της προηγούμενης εβδομάδας, με μέγιστη και ελάχιστη ΟΤΣ στα €73.30/ MWh και στα €0.00/ MWh αντίστοιχα. Αξίζει να αναφερθεί ότι η μεγαλύτερη μέση ΟΤΣ ανά ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας επετεύχθη την περασμένη Τετάρτη (4/4) φτάνοντας τα €53.87/ MWh.

Όσον αφορά τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, αυτή κορυφώθηκε στις 129,801 MWh την περασμένη Τρίτη (3/4), με το χαμηλό εβδομάδας να καταγράφεται την Κυριακή (8/4) στις 97,068 MWh και με τη συνολική ζήτηση όλης της εβδομάδας να φτάνει τις 837,944 MWh. Το μέσο φορτίο συστήματος ανήλθε στα 4,988 MW, με ελάχιστο και μέγιστο φορτίο συστήματος για την προηγούμενη εβδομάδα στα 3,403 MW και 6,567 MW αντίστοιχα.

Επιπλέον, το εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου της Ελλάδας αποτελείται κυρίως από υδροηλεκτρικά (26%), Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (24%), φυσικό αέριο (20%) και καθαρές εισαγωγές (17%), ενώ ένα 13% αντιστοιχεί στο λιγνίτη. Αξίζει να αναφερθεί ότι η παραγωγή ενέργειας από υδροηλεκτρικά και ΑΠΕ ανήλθε σε 219,567 MWh και 204,779 MWh αντίστοιχα την περασμένη εβδομάδα, ενώ η παραγωγή ενέργειας από φυσικό αέριο έφτασε τις 170,643 MWh. Το πιο κάτω διάγραμμα απεικονίζει την διακύμανση του μίγματος καυσίμου στην Ελλάδα ανά ώρα.

Η μονάδα 4 (26,392 MWh) του σταθμού Αγίου Δημητρίου στη Κοζάνη, η μονάδα 4 (27,739 MWh) του σταθμού της Καρδιάς, επίσης στη Κοζάνη, η μονάδα 3 (22,997 MWh) του σταθμού της Μεγαλόπολης και οι μονάδες 1 (11,027 MWh) και 2 (11,260 MWh) του σταθμού του Αμυνταίου στη Φλώρινα, όλοι ιδιοκτησίας ΔΕΗ, είναι μεταξύ των λιγνιτικών σταθμών που συνεισέφεραν την μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας την προηγούμενη εβδομάδα.

Επίσης, οι μονάδες συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο Αλιβερίου 5 της ΔΕΗ (46,305 MWh), Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας της Κόρινθος Power (30,329 MWh), Αγίου Νικολάου Βοιωτίας (Σταθμός Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ) Αλουμινίου) του ομίλου Μυτιληναίος (21,487 MWh) και Θίσβης της Elpedison Ενεργειακής (18,556 MWh) είναι μεταξύ των σταθμών φυσικού αερίου που συνεισέφεραν την μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας την προηγούμενη εβδομάδα.

 

 

 

Παραγωγή Ενέργειας (MWh) ανά Θερμοηλεκτρικό Σταθμό