Στην παρούσα εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) την εβδομάδα μεταξύ 26/3 και 1/4στα €41.01/MWh, μειωμένη κατά 8.97% από την μέση ΟΤΣ της προηγούμενης εβδομάδας, μέγιστη και ελάχιστη ΟΤΣ στα €68.00/MWh και στα €0.00/MWh αντίστοιχα
Στην παρούσα εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) την εβδομάδα μεταξύ 26/3 και 1/4στα €41.01/MWh, μειωμένη κατά 8.97% από την μέση ΟΤΣ της προηγούμενης εβδομάδας, μέγιστη και ελάχιστη ΟΤΣ στα €68.00/MWh και στα €0.00/MWh αντίστοιχα.
με
Αξίζει να αναφερθεί ότι η μεγαλύτερη μέση ΟΤΣ ανά ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας επετεύχθη την περασμένη Τρίτη (27/3) φτάνοντας τα €48.69/MWh.

Όσον αφορά τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, αυτή κορυφώθηκε στις 139,896 MWh την περασμένη Τετάρτη (28/3), με το χαμηλό εβδομάδας να καταγράφεται την Κυριακή(1/4) στις 115,492MWh και με τη συνολική ζήτηση όλης της εβδομάδας να φτάνει τις 923,497 MWh. Το μέσο φορτίο συστήματος ανήλθε στα 5,497 MW, με ελάχιστο και μέγιστο φορτίο συστήματος για την προηγούμενη εβδομάδα στα 4,030 MW και 6,928 MW αντίστοιχα.


Επιπλέον, το εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου της Ελλάδας αποτελείται κυρίως από υδροηλεκτρικά (30%), Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (24%), λιγνίτη (18%) και φυσικό αέριο (17%), ενώ ένα 11% αντιστοιχεί στις καθαρές εισαγωγές. Αξίζει να αναφερθεί ότι η παραγωγή ενέργειας από υδροηλεκτρικά και ΑΠΕ ανήλθε σε 279,552 MWh και 228,996 MWh αντίστοιχα την περασμένη εβδομάδα, ενώ η παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη έφτασε τις 169,302 MWh. Το πιο κάτω διάγραμμα απεικονίζει την διακύμανση του μίγματος καυσίμου στην Ελλάδα ανά ώρα.      Οιμονάδες 4 (22,897MWh)και 5 (30,349MWh) του σταθμού Αγίου Δημητρίου στην Κοζάνη, η μονάδα 4 (28,248MWh) του σταθμού της Καρδιάς, επίσης στη Κοζάνη, η μονάδα 4 (33,717MWh) του σταθμού της Μεγαλόπολης και η μονάδα 1 (26,129MWh) του σταθμού του Αμυνταίου στη Φλώρινα, όλοι ιδιοκτησίας ΔΕΗ, είναι μεταξύ των λιγνιτικών σταθμών που συνεισέφεραν την μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας την προηγούμενη εβδομάδα.

Επίσης, οι μονάδες συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριοΑλιβερίου 5 της ΔΕΗ (28,255MWh), Θεσσαλονίκης της Elpedison (24,796MWh), Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας της Κόρινθος Power (24,501MWh) και Αγίου Νικολάου Βοιωτίας (Σταθμός Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ) Αλουμινίου) του ομίλου Μυτιληναίος (21,487MWh) είναι μεταξύ των σταθμών φυσικού αερίου που συνεισέφεραν την μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας την προηγούμενη εβδομάδα.