Στην παρούσα εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) την εβδομάδα μεταξύ 19/3 και 25/3 στα €45.05/MWh, αυξημένη κατά 6.45% από την μέση ΟΤΣ της προηγούμενης εβδομάδας, με μέγιστη και ελάχιστη ΟΤΣ στα €75.64/MWh και στα €0.00/MWh αντίστοιχα.

Στην παρούσα εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) την εβδομάδα μεταξύ 19/3 και 25/3 στα €45.05/ MWh, αυξημένη κατά 6.45% από την μέση ΟΤΣ της προηγούμενης εβδομάδας, με μέγιστη και ελάχιστη ΟΤΣ στα €75.64/ MWh και στα €0.00/ MWh αντίστοιχα. Αξίζει να αναφερθεί ότι η μεγαλύτερη μέση ΟΤΣ ανά ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας επετεύχθη την περασμένη Δευτέρα (19/3) φτάνοντας τα €53.73/ MWh.

Όσον αφορά τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, αυτή κορυφώθηκε στις 138,178 MWh την περασμένη Παρασκευή (23/3), με το χαμηλό εβδομάδας να καταγράφεται την Κυριακή (25/3) στις 116,139 MWh και με τη συνολική ζήτηση όλης της εβδομάδας να φτάνει τις 913,876 MWh. Το μέσο φορτίο συστήματος ανήλθε στα 5,472 MW, με ελάχιστο και μέγιστο φορτίο συστήματος για την προηγούμενη εβδομάδα στα 3,966 MW και 6,877 MW αντίστοιχα.

Επιπλέον, το εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου της Ελλάδας αποτελείται κυρίως από υδροηλεκτρικά (30%), Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (25%), φυσικό αέριο (19%) και λιγνίτη (18%), ενώ ένα 8% αντιστοιχεί στις καθαρές εισαγωγές. Αξίζει να αναφερθεί ότι η παραγωγή ενέργειας από υδροηλεκτρικά και ΑΠΕ ανήλθε σε 272,872 MWh και 234,549 MWh αντίστοιχα την περασμένη εβδομάδα, ενώ η παραγωγή ενέργειας από φυσικό αέριο έφτασε τις 179,895 MWh. Το πιο κάτω διάγραμμα απεικονίζει την διακύμανση του μίγματος καυσίμου στην Ελλάδα ανά ώρα.

Οι μονάδες 4 (26,717 MWh) και 5 (36,542 MWh) του σταθμού Αγίου Δημητρίου στη Κοζάνη, η μονάδα 4 (28,510 MWh) του σταθμού της Καρδιάς, επίσης στη Κοζάνη, η μονάδα 4 (19,560 MWh) του σταθμού της Μεγαλόπολης και η μονάδα 1 (19,628 MWh) του σταθμού του Αμυνταίου στη Φλώρινα, όλοι ιδιοκτησίας ΔΕΗ, είναι μεταξύ των λιγνιτικών σταθμών που συνεισέφεραν την μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας την προηγούμενη εβδομάδα.

Επίσης, οι μονάδες συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο Αλιβερίου 5 της ΔΕΗ (45,073 MWh), Θεσσαλονίκης της Elpedison (29,263 MWh), Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας της Κόρινθος Power (29,248 MWh) και Αγίου Νικολάου Βοιωτίας (Σταθμός Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ) Αλουμινίου) του ομίλου Μυτιληναίος (21,359 MWh) είναι μεταξύ των σταθμών φυσικού αερίου που συνεισέφεραν την μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας την προηγούμενη εβδομάδα.

 

 

Παραγωγή Ενέργειας (MWh) ανά Θερμοηλεκτρικό Σταθμό