Στην παρούσα εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) την εβδομάδα μεταξύ 12/3 και 18/3 στα €42.32/MWh, μειωμένη κατά 3.58% από την μέση ΟΤΣ της προηγούμενης εβδομάδας, με μέγιστη και ελάχιστη ΟΤΣ στα €66.40/MWh και στα €0.00/MWh αντίστοιχα.

Στην παρούσα εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) την εβδομάδα μεταξύ 12/3 και 18/3 στα €42.32/ MWh, μειωμένη κατά 3.58% από την μέση ΟΤΣ της προηγούμενης εβδομάδας, με μέγιστη και ελάχιστη ΟΤΣ στα €66.40/ MWh και στα €0.00/ MWh αντίστοιχα. Αξίζει να αναφερθεί ότι η μεγαλύτερη μέση ΟΤΣ ανά ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας επετεύχθη την περασμένη Πέμπτη (15/3) φτάνοντας τα €50.88/ MWh.

Όσον αφορά τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, αυτή κορυφώθηκε στις 133,203 MWh την περασμένη Πέμπτη (15/3), με το χαμηλό εβδομάδας να καταγράφεται την Κυριακή (18/3) στις 118,433 MWh και με τη συνολική ζήτηση όλης της εβδομάδας να φτάνει τις 907,913 MWh. Το μέσο φορτίο συστήματος ανήλθε στα 5,404 MW, με ελάχιστο και μέγιστο φορτίο συστήματος για την προηγούμενη εβδομάδα στα 3,945 MW και 6,702 MW αντίστοιχα.

Επιπλέον, το εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου της Ελλάδας αποτελείται κυρίως από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (27%), υδροηλεκτρικά (26%), λιγνίτη (18%) και φυσικό αέριο (15%), ενώ ένα 14% αντιστοιχεί στις καθαρές εισαγωγές. Αξίζει να αναφερθεί ότι η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και υδροηλεκτρικά ανήλθε σε 250,321 MWh και 241,766 MWh αντίστοιχα την περασμένη εβδομάδα, ενώ η παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη έφτασε τις 161,743 MWh. Το πιο κάτω διάγραμμα απεικονίζει την διακύμανση του μίγματος καυσίμου στην Ελλάδα ανά ώρα.

Οι μονάδες 1 (25,200 MWh) και 5 (34,243 MWh) του σταθμού Αγίου Δημητρίου στη Κοζάνη, η μονάδα 4 (26,457 MWh) του σταθμού της Καρδιάς, επίσης στη Κοζάνη, η μονάδα 3 (18,480 MWh) του σταθμού της Μεγαλόπολης, η μονάδα 2 (25,287 MWh) του σταθμού του Αμυνταίου στη Φλώρινα και ο σταθμός της Μελίτης (18,639 MWh), επίσης στη Φλώρινα, όλοι ιδιοκτησίας ΔΕΗ, είναι μεταξύ των λιγνιτικών σταθμών που συνεισέφεραν την μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας την προηγούμενη εβδομάδα.

Επίσης, οι μονάδες συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο Αλιβερίου 5 της ΔΕΗ (23,902 MWh), Αγίου Νικολάου Βοιωτίας (Σταθμός Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ) Αλουμινίου) του ομίλου Μυτιληναίος (21,487 MWh), Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας της Κόρινθος Power (16,702 MWh), Κομοτηνής (θερμοηλεκτρικός σταθμός) της ΔΕΗ (16,061 MWh), Θίσβης της Elpedison Ενεργειακής (15,124 MWh), Θεσσαλονίκης της Elpedison (12,887 MWh) και Αγίου Νικολάου Βοιωτίας (PROTERGIA CC) του ομίλου Μυτιληναίος (12,126 MWh) είναι μεταξύ των σταθμών φυσικού αερίου που συνεισέφεραν την μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας την προηγούμενη εβδομάδα.

Παραγωγή Ενέργειας (MWh) ανά Θερμοηλεκτρικό Σταθμό