Στην παρούσα εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) την εβδομάδα μεταξύ 26/2 και 4/3 στα €50.79/MWh, μειωμένη κατά 6.31% από την μέση ΟΤΣ της προηγούμενης εβδομάδας, με μέγιστη και ελάχιστη ΟΤΣ στα €145.00/MWh και στα €25.10/MWh αντίστοιχα.

Στην παρούσα εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) την εβδομάδα μεταξύ 26/2 και 4/3 στα €50.79/ MWh, μειωμένη κατά 6.31% από την μέση ΟΤΣ της προηγούμενης εβδομάδας, με μέγιστη και ελάχιστη ΟΤΣ στα €145.00/ MWh και στα €25.10/ MWh αντίστοιχα. Αξίζει να αναφερθεί ότι η μεγαλύτερη μέση ΟΤΣ ανά ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας επετεύχθη την περασμένη Πέμπτη (1/3) φτάνοντας τα €59.12/ MWh.

Όσον αφορά τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, αυτή κορυφώθηκε στις 162,415 MWh την περασμένη Τρίτη (27/2), με το χαμηλό εβδομάδας να καταγράφεται την Κυριακή (4/3) στις 127,522 MWh και με τη συνολική ζήτηση όλης της εβδομάδας να φτάνει τις 1,047,848 MWh. Το μέσο φορτίο συστήματος ανήλθε στα 6,237 MW, με ελάχιστο και μέγιστο φορτίο συστήματος για την προηγούμενη εβδομάδα στα 4,404 MW και 8,164 MW αντίστοιχα.

Επιπλέον, το εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου της Ελλάδας αποτελείται κυρίως από φυσικό αέριο (31%) και λιγνίτη (28%), Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (22%), υδροηλεκτρικά (16%), ενώ ένα 3% αντιστοιχεί στις καθαρές εισαγωγές. Αξίζει να αναφερθεί ότι η παραγωγή ενέργειας από φυσικό αέριο και λιγνίτη ανήλθε σε 324,915 MWh και 302,863 MWh αντίστοιχα την περασμένη εβδομάδα, ενώ η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ έφτασε τις 237,780 MWh. Το πιο κάτω διάγραμμα απεικονίζει την διακύμανση του μίγματος καυσίμου στην Ελλάδα ανά ώρα.

Οι μονάδες 3 (27,584 MWh) και 5 (30,292 MWh) του σταθμού Αγίου Δημητρίου στη Κοζάνη, οι μονάδες 3 (29,491 MWh) και 4 (31,068 MWh) του σταθμού της Καρδιάς, επίσης στη Κοζάνη, και ο σταθμός της Μελίτης στη Φλώρινα (43,574 MWh), όλοι ιδιοκτησίας ΔΕΗ, είναι μεταξύ των λιγνιτικών σταθμών που συνεισέφεραν την μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας την προηγούμενη εβδομάδα.

Επίσης, οι μονάδες συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο Μεγαλόπολης 5 της ΔΕΗ (58,650 MWh), Αλιβερίου 5 της ΔΕΗ (55,296 MWh), Αγίου Νικολάου Βοιωτίας (PROTERGIA CC) της Protergia (40,786 MWh), Θεσσαλονίκης της Elpedison (33,146 MWh), Ήρων CC του παραγωγού Ήρων (32,708 MWh) και Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας της Κόρινθος Power (32,185 MWh) είναι μεταξύ των σταθμών φυσικού αερίου που συνεισέφεραν την μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας την προηγούμενη εβδομάδα.


 

 

 

Παραγωγή Ενέργειας (MWh) ανά Θερμοηλεκτρικό Σταθμό