Στην παρούσα εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) την εβδομάδα μεταξύ 12/2 και 18/2 στα €50.60/MWh, μειωμένη κατά 0.92% από την μέση ΟΤΣ της προηγούμενης εβδομάδας, με μέγιστη και ελάχιστη ΟΤΣ στα €62.92/MWh και στα €35.00/MWh αντίστοιχα.

Στην παρούσα εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) την εβδομάδα μεταξύ 12/2 και 18/2 στα €50.60/MWh, μειωμένη κατά 0.92% από την μέση ΟΤΣ της προηγούμενης εβδομάδας, με μέγιστη και ελάχιστη ΟΤΣ στα €62.92/MWh και στα €35.00/MWh αντίστοιχα. Αξίζει να αναφερθεί ότι η μεγαλύτερη μέση ΟΤΣ ανά ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας επετεύχθη την περασμένη Παρασκευή (16/2) φτάνοντας τα €51.35/MWh.

Όσον αφορά τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, αυτή κορυφώθηκε στις 155,009 MWh την περασμένη Παρασκευή (16/2), με το χαμηλό εβδομάδας να καταγράφεται την Κυριακή (18/2) στις 132,648 MWh και με τη συνολική ζήτηση όλης της εβδομάδας να φτάνει τις 1,037,681 MWh. Το μέσο φορτίο συστήματος ανήλθε στα 6,177 MW, με ελάχιστο και μέγιστο φορτίο συστήματος για την προηγούμενη εβδομάδα στα 4,296 MW και 7,856 MW αντίστοιχα.

Επιπλέον, το εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου της Ελλάδας αποτελείται κυρίως από λιγνίτη (33%) και φυσικό αέριο (26%), Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (19%), καθαρές εισαγωγές (16%), ενώ ένα 6% αντιστοιχεί στα υδροηλεκτρικά. Αξίζει να αναφερθεί ότι η παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη και φυσικό αέριο ανήλθε σε 354,916 MWh και 274,274 MWh αντίστοιχα την περασμένη εβδομάδα, ενώ η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ έφτασε τις 197,781 MWh. Το πιο κάτω διάγραμμα απεικονίζει την διακύμανση του μίγματος καυσίμου στην Ελλάδα ανά ώρα.

Οι μονάδες 3 (27,268 MWh) και 5 (38,215 MWh) του σταθμού Αγίου Δημητρίου στη Κοζάνη, οι μονάδες 3 (28,107 MWh) και 4 (28,659 MWh) του σταθμού της Καρδιάς, επίσης στη Κοζάνη, οι μονάδες 3 (29,583 MWh) και 4 (32,760 MWh) του σταθμού της Μεγαλόπολης, και ο σταθμός της Μελίτης στη Φλώρινα (43,392 MWh), όλοι ιδιοκτησίας ΔΕΗ, είναι μεταξύ των λιγνιτικών σταθμών που συνεισέφεραν την μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας την προηγούμενη εβδομάδα.

Επίσης, οι μονάδες συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο Αλιβερίου 5 της ΔΕΗ (54,762 MWh), Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας της Κόρινθος Power (47,693 MWh), Αγίου Νικολάου Βοιωτίας (PROTERGIA CC) της Protergia (42,393 MWh), Θεσσαλονίκης της Elpedison (40,289 MWh) και Θίσβης της Elpedison Ενεργειακής (35,675 MWh) είναι μεταξύ των σταθμών φυσικού αερίου που συνεισέφεραν την μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας την προηγούμενη εβδομάδα.

Παραγωγή Ενέργειας (MWh) ανά Θερμοηλεκτρικό Σταθμό