Στην παρούσα εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) την εβδομάδα μεταξύ 5/2 και 11/2 στα €51.07/MWh, μειωμένη κατά 1.52% από την μέση ΟΤΣ της προηγούμενης εβδομάδας, με μέγιστη και ελάχιστη ΟΤΣ στα €62.58/MWh και στα €30.00/MWh αντίστοιχα.

Στην παρούσα εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) την εβδομάδα μεταξύ 5/2 και 11/2 στα €51.07/MWh, μειωμένη κατά 1.52% από την μέση ΟΤΣ της προηγούμενης εβδομάδας, με μέγιστη και ελάχιστη ΟΤΣ στα €62.58/MWh και στα €30.00/MWh αντίστοιχα. Αξίζει να αναφερθεί ότι η μεγαλύτερη μέση ΟΤΣ ανά ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας επετεύχθη την περασμένη Παρασκευή (9/2) φτάνοντας τα €55.86/MWh.

Όσον αφορά τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, αυτή κορυφώθηκε στις 149,648 MWh την περασμένη Τετάρτη (7/2), με το χαμηλό εβδομάδας να καταγράφεται την Κυριακή (11/2) στις 131,501 MWh και με τη συνολική ζήτηση όλης της εβδομάδας να φτάνει τις 1,004,169 MWh. Το μέσο φορτίο συστήματος ανήλθε στα 5,977 MW, με ελάχιστο και μέγιστο φορτίο συστήματος για την προηγούμενη εβδομάδα στα 4,180 MW και 7,521 MW αντίστοιχα.

Επιπλέον, το εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου της Ελλάδας αποτελείται κυρίως από λιγνίτη (32%) και φυσικό αέριο (28%), Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (17%), καθαρές εισαγωγές (15%), ενώ ένα 8% αντιστοιχεί στα υδροηλεκτρικά. Αξίζει να αναφερθεί ότι η παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη και φυσικό αέριο ανήλθε σε 325,669 MWh και 288,625 MWh αντίστοιχα την περασμένη εβδομάδα, ενώ η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ έφτασε τις 167,618 MWh. Το πιο κάτω διάγραμμα απεικονίζει την διακύμανση του μίγματος καυσίμου στην Ελλάδα ανά ώρα.

Οι μονάδες 3 (28,868 MWh) και 5 (40,168 MWh) του σταθμού Αγίου Δημητρίου στη Κοζάνη, οι μονάδες 3 (28,960 MWh) και 4 (29,492 MWh) του σταθμού της Καρδιάς, επίσης στη Κοζάνη, η μονάδα 3 (37,973 MWh) του σταθμού της Μεγαλόπολης, και ο σταθμός της Μελίτης στη Φλώρινα (43,183 MWh), όλοι ιδιοκτησίας ΔΕΗ, είναι μεταξύ των λιγνιτικών σταθμών που συνεισέφεραν την μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας την προηγούμενη εβδομάδα.

Επίσης, οι μονάδες συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο Αλιβερίου 5 της ΔΕΗ (45,172 MWh), Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας της Κόρινθος Power (44,248 MWh), Αγίου Νικολάου Βοιωτίας (PROTERGIA CC) της Protergia (43,958 MWh), Θίσβης της Elpedison Ενεργειακής (36,832 MWh) και Θεσσαλονίκης της Elpedison (35,415 MWh) είναι μεταξύ των σταθμών φυσικού αερίου που συνεισέφεραν την μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας την προηγούμενη εβδομάδα.

Παραγωγή Ενέργειας (MWh) ανά Θερμοηλεκτρικό Σταθμό