Στην παρούσα εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) την εβδομάδα μεταξύ 29/1 και 4/2 στα €51.86/MWh, μειωμένη κατά 2.52% από την μέση ΟΤΣ της προηγούμενης εβδομάδας, με μέγιστη και ελάχιστη ΟΤΣ στα €62.70/MWh και στα €30.00/MWh αντίστοιχα.

Στην παρούσα εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) την εβδομάδα μεταξύ 29/1 και 4/2 στα €51.86/ MWh, μειωμένη κατά 2.52% από την μέση ΟΤΣ της προηγούμενης εβδομάδας, με μέγιστη και ελάχιστη ΟΤΣ στα €62.70/ MWh και στα €30.00/ MWh αντίστοιχα. Αξίζει να αναφερθεί ότι η μεγαλύτερη μέση ΟΤΣ ανά ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας επετεύχθη την περασμένη Τρίτη (30/1) φτάνοντας τα €57.12/ MWh.

Όσον αφορά τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, αυτή κορυφώθηκε στις 157,402 MWh την περασμένη Τρίτη (30/1), με το χαμηλό εβδομάδας να καταγράφεται την Κυριακή (4/2) στις 129,807 MWh και με τη συνολική ζήτηση όλης της εβδομάδας να φτάνει τις 1,042,402 MWh. Το μέσο φορτίο συστήματος ανήλθε στα 6,205 MW, με ελάχιστο και μέγιστο φορτίο συστήματος για την προηγούμενη εβδομάδα στα 4,359 MW και 7,924 MW αντίστοιχα.

Επιπλέον, το εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου της Ελλάδας αποτελείται κυρίως από λιγνίτη (32%) και φυσικό αέριο (27%), καθαρές εισαγωγές (19%), Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (18%), ενώ ένα 4% αντιστοιχεί στα υδροηλεκτρικά. Αξίζει να αναφερθεί ότι η παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη και φυσικό αέριο ανήλθε σε 339,809 MWh και 291,854 MWh αντίστοιχα την περασμένη εβδομάδα, ενώ η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ έφτασε τις 187,179 MWh. Το πιο κάτω διάγραμμα απεικονίζει την διακύμανση του μίγματος καυσίμου στην Ελλάδα ανά ώρα.

Οι μονάδες 3 (30,696 MWh) και 5 (42,758 MWh) του σταθμού Αγίου Δημητρίου στη Κοζάνη, οι μονάδες 3 (30,980 MWh) και 4 (31,171 MWh) του σταθμού της Καρδιάς, επίσης στη Κοζάνη, και ο σταθμός της Μελίτης στη Φλώρινα (44,313 MWh), όλοι ιδιοκτησίας ΔΕΗ, είναι μεταξύ των λιγνιτικών σταθμών που συνεισέφεραν την μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας την προηγούμενη εβδομάδα.

Επίσης, οι μονάδες συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο Αλιβερίου 5 της ΔΕΗ (57,042 MWh), Αγίου Νικολάου Βοιωτίας (PROTERGIA CC) της Protergia (44,311 MWh), Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας της Κόρινθος Power (44,098 MWh), Μεγαλόπολης 5 της ΔΕΗ (42,330 MWh) και Θίσβης της Elpedison Ενεργειακής (30,224 MWh), είναι μεταξύ των σταθμών φυσικού αερίου που συνεισέφεραν την μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας την προηγούμενη εβδομάδα.

 

 

Παραγωγή Ενέργειας (MWh) ανά Θερμοηλεκτρικό Σταθμό