Στην παρούσα εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) την εβδομάδα μεταξύ 8/1 και 14/1 στα €54.82/MWh, αυξημένη κατά 2.56% από την μέση ΟΤΣ της προηγούμενης εβδομάδας, με μέγιστη και ελάχιστη ΟΤΣ στα €68.10/MWh και στα €37.00/MWh αντίστοιχα.

Στην παρούσα εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) την εβδομάδα μεταξύ 8/1 και 14/1 στα €54.82/ MWh, αυξημένη κατά 2.56% από την μέση ΟΤΣ της προηγούμενης εβδομάδας, με μέγιστη και ελάχιστη ΟΤΣ στα €68.10/ MWh και στα €37.00/ MWh αντίστοιχα. Αξίζει να αναφερθεί ότι η μεγαλύτερη μέση ΟΤΣ ανά ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας επετεύχθη την περασμένη Δευτέρα (8/1) φτάνοντας τα €57.97/ MWh.


Όσον αφορά τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, αυτή κορυφώθηκε στις 153,445 MWh την περασμένη Παρασκευή (12/1), με το χαμηλό εβδομάδας να καταγράφεται την Κυριακή (14/1) στις 139,414 MWh και με τη συνολική ζήτηση όλης της εβδομάδας να φτάνει τις 1,048,582 MWh. Το μέσο φορτίο συστήματος ανήλθε στα 6,242 MW, με ελάχιστο και μέγιστο φορτίο συστήματος για την προηγούμενη εβδομάδα στα 4,280 MW και 7,775 MW αντίστοιχα.

Επιπλέον, το εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου της Ελλάδας αποτελείται κυρίως από λιγνίτη (38%) και φυσικό αέριο (32%), καθαρές εισαγωγές (15%) και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (12%), ενώ ένα 3% αντιστοιχεί στα υδροηλεκτρικά. Αξίζει να αναφερθεί ότι η παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη και φυσικό αέριο ανήλθε σε 402,560 MWh και 345,632 MWh αντίστοιχα την περασμένη εβδομάδα, ενώ η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ έφτασε τις 124,761 MWh.

Πιο συγκεκριμένα, οι μονάδες 3 (35,453 MWh) και 5 (53,352 MWh) του σταθμού Αγίου Δημητρίου στη Κοζάνη, οι μονάδες 3 (36,770 MWh) και 4 (38,272 MWh) του σταθμού της Καρδιάς, επίσης στη Κοζάνη, και η μονάδα 4 (35,368 MWh) του σταθμού της Μεγαλόπολης, όλοι ιδιοκτησίας ΔΕΗ, είναι μεταξύ των λιγνιτικών σταθμών που συνεισέφεραν την μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας την προηγούμενη εβδομάδα.

Επίσης, οι μονάδες συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο Αγίου Νικολάου Βοιωτίας (PROTERGIA CC) της Protergia (51,638 MWh) και Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας της Κόρινθος Power (48,826 MWh), Θεσσαλονίκης της Elpedison (44,022 MWh) και Αλιβερίου 5 της ΔΕΗ (43,280 MWh), είναι μεταξύ των σταθμών φυσικού αερίου που συνεισέφεραν την μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας την προηγούμενη εβδομάδα.


  Παραγωγή Ενέργειας (MWh) ανά Θερμοηλεκτρικό Σταθμό