Στην παρούσα εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) την εβδομάδα μεταξύ 1/1 και 7/1 στα €53.45/MWh, με μέγιστη και ελάχιστη ΟΤΣ στα €66.20/MWh και στα €40.00/MWh αντίστοιχα.

Στην παρούσα εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) την εβδομάδα μεταξύ 1/1 και 7/1 στα €53.45/MWh, με μέγιστη και ελάχιστη ΟΤΣ στα €66.20/MWh και στα €40.00/MWh αντίστοιχα. Αξίζει να αναφερθεί ότι η μεγαλύτερη μέση ΟΤΣ ανά ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας επετεύχθη την περασμένη Παρασκευή (5/1) φτάνοντας τα €54.96/MWh.

Όσον αφορά τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, αυτή κορυφώθηκε στις 151,612 MWh την περασμένη Πέμπτη (4/1), με το χαμηλό εβδομάδας να καταγράφεται την Δευτέρα (1/1) στις 128,297 MWh και με τη συνολική ζήτηση όλης της εβδομάδας να φτάνει τις 983,378 MWh. Το μέσο φορτίο συστήματος ανήλθε στα 5,853 MW, με ελάχιστο και μέγιστο φορτίο συστήματος για την προηγούμενη εβδομάδα στα 4,414 MW και 7,745 MW αντίστοιχα.

Επιπλέον, το εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου της Ελλάδας αποτελείται κυρίως από λιγνίτη (34%) και φυσικό αέριο (28%), καθαρές εισαγωγές (18%) και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (16%), ενώ ένα 4% αντιστοιχεί στα υδροηλεκτρικά. Αξίζει να αναφερθεί ότι η παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη και φυσικό αέριο ανήλθε σε 339,568 MWh και 282,114 MWh αντίστοιχα την περασμένη εβδομάδα, ενώ η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ έφτασε τις 158,490 MWh.

Πιο συγκεκριμένα, οι μονάδες 1 (27,224 MWh), 3 (31,773 MWh) και 5 (53,770 MWh) του σταθμού Αγίου Δημητρίου στη Κοζάνη και οι μονάδες 2 (27,838 MWh), 3 (31,850 MWh) και 4 (32,824 MWh) του σταθμού της Καρδιάς, επίσης στη Κοζάνη, όπως και ο σταθμός της Μελίτης στη Φλώρινα (27,739 MWh), όλοι ιδιοκτησίας ΔΕΗ, είναι μεταξύ των λιγνιτικών σταθμών που συνεισέφεραν την μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας την προηγούμενη εβδομάδα.

Επίσης, οι μονάδες συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο Αλιβερίου 5 της ΔΕΗ (57,390 MWh), Αγίου Νικολάου Βοιωτίας (PROTERGIA CC) της Protergia (44,278 MWh) και Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας της Κόρινθος Power (41,199 MWh) είναι μεταξύ των σταθμών φυσικού αερίου που συνεισέφεραν την μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας την προηγούμενη εβδομάδα.


 

Παραγωγή Ενέργειας (MWh) ανά Θερμοηλεκτρικό Σταθμό