Στην παρούσα εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) την εβδομάδα μεταξύ 25/12 και 31/12 στα €52.65/MWh, μειωμένη κατά 10.15% από την μέση ΟΤΣ της προηγούμενης εβδομάδας (βλέπε σχετικό διάγραμμα), με μέγιστη και ελάχιστη ΟΤΣ στα €60.11/MWh και στα €26.00/MWh αντίστοιχα.

Στην παρούσα εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) την εβδομάδα μεταξύ 25/12 και 31/12 στα €52.65/MWh, μειωμένη κατά 10.15% από την μέση ΟΤΣ της προηγούμενης εβδομάδας (βλέπε σχετικό διάγραμμα), με μέγιστη και ελάχιστη ΟΤΣ στα €60.11/MWh και στα €26.00/MWh αντίστοιχα. Αξίζει να αναφερθεί ότι η μεγαλύτερη μέση ΟΤΣ ανά ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας επετεύχθη την περασμένη Κυριακή (31/12) φτάνοντας τα €54.77/MWh.

Όσον αφορά τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, αυτή κορυφώθηκε στις 148,373 MWh την περασμένη Πέμπτη (28/12), με το χαμηλό εβδομάδας να καταγράφεται την Τρίτη (26/12) στις 130,814 MWh και με τη συνολική ζήτηση όλης της εβδομάδας να φτάνει τις 989,193 MWh. Το μέσο φορτίο συστήματος ανήλθε στα 5,888 MW, με ελάχιστο και μέγιστο φορτίο συστήματος για την προηγούμενη εβδομάδα στα 4,205 MW και 8,308 MW αντίστοιχα.


Επιπλέον, το εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου της Ελλάδας αποτελείται κυρίως από φυσικό αέριο και λιγνίτη, κατέχοντας ίδιο ποσοστό 31% το κάθε ένα, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και οι καθαρές εισαγωγές συμμετέχουν με ποσοστό 17% το κάθε ένα, ενώ ένα 4% αντιστοιχεί στα υδροηλεκτρικά. Αξίζει να αναφερθεί ότι η παραγωγή ενέργειας από φυσικό αέριο και λιγνίτη ανήλθε σε 316,587 MWh και 314,422 MWh αντίστοιχα την περασμένη εβδομάδα, ενώ η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ έφτασε τις 171,931 MWh.

Πιο συγκεκριμένα, οι μονάδες 1 (27,257 MWh), 3 (30,192 MWh) και 5 (50,457 MWh) του σταθμού Αγίου Δημητρίου στη Κοζάνη και οι μονάδες 2 (27,539 MWh), 3 (30,705 MWh) και 4 (31,254 MWh) του σταθμού της Καρδιάς, επίσης στη Κοζάνη, όπως και ο σταθμός της Μελίτης στη Φλώρινα (27,264 MWh), όλοι ιδιοκτησίας ΔΕΗ, είναι μεταξύ των λιγνιτικών σταθμών που συνεισέφεραν την μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας την προηγούμενη εβδομάδα.

Επίσης, οι μονάδες συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο Αλιβερίου 5 της ΔΕΗ (53,378 MWh), Μεγαλόπολης 5 της ΔΕΗ (50,750 MWh), Θεσσαλονίκης της Elpedison (43,749 MWh), Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας της Κόρινθος Power (41,722 MWh) και Αγίου Νικολάου Βοιωτίας (PROTERGIA CC) της Protergia (39,537 MWh) είναι μεταξύ των σταθμών φυσικού αερίου που συνεισέφεραν την μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας την προηγούμενη εβδομάδα.


 

Παραγωγή Ενέργειας (MWh) ανά Θερμοηλεκτρικό Σταθμό