Στην παρούσα εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) την εβδομάδα μεταξύ 18/12 και 24/12 στα €58.60/MWh, αυξημένη κατά 3.5% από την μέση ΟΤΣ της προηγούμενης εβδομάδας (βλέπε σχετικό διάγραμμα), με μέγιστη και ελάχιστη ΟΤΣ στα €79.00/MWh και στα €43.58/MWh αντίστοιχα.

Στην παρούσα εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) την εβδομάδα μεταξύ 18/12 και 24/12 στα €58.60/MWh, αυξημένη κατά 3.5% από την μέση ΟΤΣ της προηγούμενης εβδομάδας (βλέπε σχετικό διάγραμμα), με μέγιστη και ελάχιστη ΟΤΣ στα €79.00/MWh και στα €43.58/MWh αντίστοιχα. Αξίζει να αναφερθεί ότι η μεγαλύτερη μέση ΟΤΣ ανά ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας επετεύχθη την περασμένη Τρίτη (19/12) φτάνοντας τα €66.67/MWh.

Όσον αφορά τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, αυτή κορυφώθηκε στις 168,145 MWh την περασμένη Παρασκευή (22/12), με το χαμηλό εβδομάδας να καταγράφεται τη Κυριακή (24/12) στις 149,030 MWh και με τη συνολική ζήτηση όλης της εβδομάδας να φτάνει τις 1,116,202 MWh. Το μέσο φορτίο συστήματος ανήλθε στα 6,644 MW, με ελάχιστο και μέγιστο φορτίο συστήματος για την προηγούμενη εβδομάδα στα 4,307 MW και 8,479 MW αντίστοιχα.

Επιπλέον, το εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου της Ελλάδας αποτελείται κυρίως από φυσικό αέριο (39%), λιγνίτη (30%), Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (17%) και καθαρές εισαγωγές (9%), ενώ ένα 5% αντιστοιχεί στα υδροηλεκτρικά. Αξίζει να αναφερθεί ότι η παραγωγή ενέργειας από φυσικό αέριο και λιγνίτη ανήλθε σε 441,014 MWh και 343,101 MWh αντίστοιχα την περασμένη εβδομάδα, ενώ η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ έφτασε τις 199,273 MWh.

Πιο συγκεκριμένα, οι μονάδες 1 (32,215 MWh), 3 (37,565 MWh) και 5 (53,133 MWh) του σταθμού Αγίου Δημητρίου στη Κοζάνη και οι μονάδες 3 (41,835 MWh) και 4 (38,804 MWh) του σταθμού της Καρδιάς, επίσης στη Κοζάνη, όλοι ιδιοκτησίας ΔΕΗ, είναι μεταξύ των λιγνιτικών σταθμών που συνεισέφεραν την μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας την προηγούμενη εβδομάδα.

Επίσης, οι μονάδες συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο Μεγαλόπολης 5 της ΔΕΗ (73,800 MWh), Αλιβερίου 5 της ΔΕΗ (64,173 MWh), Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας της Κόρινθος Power (51,451 MWh), Θίσβης της Elpedison Ενεργειακής (47,818 MWh) και Αγίου Νικολάου Βοιωτίας (PROTERGIA CC) της Protergia (46,199 MWh) είναι μεταξύ των σταθμών φυσικού αερίου που συνεισέφεραν την μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας την προηγούμενη εβδομάδα.

 

Παραγωγή Ενέργειας (MWh) ανά Θερμοηλεκτρικό Σταθμό