Στην παρούσα εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) την εβδομάδα μεταξύ 11/12 και 17/12 στα €56.62/MWh, μειωμένη κατά 1.13% από την μέση ΟΤΣ της προηγούμενης εβδομάδας (βλέπε σχετικό διάγραμμα), με μέγιστη και ελάχιστη ΟΤΣ στα €76.19/MWh και στα €49.90/MWh αντίστοιχα.

Στην παρούσα εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) την εβδομάδα μεταξύ 11/12 και 17/12 στα €56.62/MWh, μειωμένη κατά 1.13% από την μέση ΟΤΣ της προηγούμενης εβδομάδας (βλέπε σχετικό διάγραμμα), με μέγιστη και ελάχιστη ΟΤΣ στα €76.19/MWh και στα €49.90/MWh αντίστοιχα. Αξίζει να αναφερθεί ότι η μεγαλύτερη μέση ΟΤΣ ανά ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας επετεύχθη την περασμένη Παρασκευή (15/12) φτάνοντας τα €61.69/MWh.

Όσον αφορά τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, αυτή κορυφώθηκε στις 153,820 MWh την περασμένη Τρίτη (12/12), με το χαμηλό εβδομάδας να καταγράφεται τη Κυριακή (17/12) στις 130,004 MWh και με τη συνολική ζήτηση όλης της εβδομάδας να φτάνει τις 1,019,066 MWh. Το μέσο φορτίο συστήματος ανήλθε στα 6,066 MW, με ελάχιστο και μέγιστο φορτίο συστήματος για την προηγούμενη εβδομάδα στα 4,119 MW και 7,843 MW αντίστοιχα.

Επιπλέον, το εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου της Ελλάδας αποτελείται κυρίως από φυσικό αέριο (34%), λιγνίτη (30%), Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (20%) και καθαρές εισαγωγές (11%), ενώ ένα 5% αντιστοιχεί στα υδροηλεκτρικά. Αξίζει να αναφερθεί ότι η παραγωγή ενέργειας από φυσικό αέριο και λιγνίτη ανήλθε σε 350,734 MWh και 318,127 MWh αντίστοιχα την περασμένη εβδομάδα, ενώ η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ έφτασε τις 204,313 MWh.

Πιο συγκεκριμένα, οι μονάδες 1 (28,532 MWh), 3 (34,226 MWh) και 5 (54,012 MWh) του σταθμού Αγίου Δημητρίου στη Κοζάνη, οι μονάδες 3 (38,974 MWh) και 4 (39,774 MWh) του σταθμού της Καρδιάς, επίσης στη Κοζάνη, και οι μονάδες 3 (35,352 MWh) και 4 (28,080 MWh) του σταθμού της Μεγαλόπολης, όλοι ιδιοκτησίας ΔΕΗ, είναι μεταξύ των λιγνιτικών σταθμών που συνεισέφεραν την μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας την προηγούμενη εβδομάδα.

Επίσης, οι μονάδες συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο Αλιβερίου 5 της ΔΕΗ (63,517 MWh), Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας της Κόρινθος Power (55,072 MWh), Αγίου Νικολάου Βοιωτίας (PROTERGIA CC) της Protergia (48,164 MWh) και Μεγαλόπολης 5 της ΔΕΗ (44,760 MWh) είναι μεταξύ των σταθμών φυσικού αερίου που συνεισέφεραν την μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας την προηγούμενη εβδομάδα.

 

Παραγωγή Ενέργειας (MWh) ανά Θερμοηλεκτρικό Σταθμό