Στην παρούσα εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) την εβδομάδα μεταξύ 4/12 και 10/12 στα €57.27/MWh, μειωμένη κατά 20.99% από την μέση ΟΤΣ της προηγούμενης εβδομάδας, φτάνοντας στα ίδια επίπεδα της 42ης εβδομάδας (16-22/10) του έτους

Στην παρούσα εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) την εβδομάδα μεταξύ 4/12 και 10/12 στα €57.27/ MWh, μειωμένη κατά 20.99% από την μέση ΟΤΣ της προηγούμενης εβδομάδας, φτάνοντας στα ίδια επίπεδα της 42ης εβδομάδας (16-22/10) του έτους (βλέπε σχετικό διάγραμμα), με μέγιστη και ελάχιστη ΟΤΣ στα €79.78/ MWh και στα €40.36/ MWh αντίστοιχα. Αξίζει να αναφερθεί ότι η μεγαλύτερη μέση ΟΤΣ ανά ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας επετεύχθη την περασμένη Πέμπτη (7/12) φτάνοντας τα €62.99/ MWh.

Όσον αφορά τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, αυτή κορυφώθηκε στις 154,207 MWh την περασμένη Πέμπτη (7/12), με το χαμηλό εβδομάδας να καταγράφεται την Δευτέρα (4/12) στις 139,451 MWh και με τη συνολική ζήτηση όλης της εβδομάδας να φτάνει τις 1,032,534 MWh. Το μέσο φορτίο συστήματος ανήλθε στα 6,146 MW, με ελάχιστο και μέγιστο φορτίο συστήματος για την προηγούμενη εβδομάδα στα 3,978 MW και 7,824 MW αντίστοιχα.

Επιπλέον, το εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου της Ελλάδας αποτελείται κυρίως από λιγνίτη (36%), φυσικό αέριο (30%), Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (18%) και καθαρές εισαγωγές (9%), ενώ ένα 7% αντιστοιχεί στα υδροηλεκτρικά. Αξίζει να αναφερθεί ότι η παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη και φυσικό αέριο ανήλθε σε 372,848 MWh και 318,742 MWh αντίστοιχα την περασμένη εβδομάδα, ενώ η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ έφτασε τις 192,864 MWh.

Πιο συγκεκριμένα, οι μονάδες 3 (33,504 MWh), 4 (33,553 MWh) και 5 (45,865 MWh) του σταθμού Αγίου Δημητρίου στη Κοζάνη, ο σταθμός της Μελίτης στη Φλώρινα (43,250 MWh), οι μονάδες 3 (36,914 MWh) και 4 (37,534 MWh) του σταθμού της Καρδιάς στη Κοζάνη και οι μονάδες 3 (32,701 MWh) και 4 (34,232 MWh) του σταθμού της Μεγαλόπολης, όλοι ιδιοκτησίας ΔΕΗ, είναι μεταξύ των λιγνιτικών σταθμών που συνεισέφεραν την μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας την προηγούμενη εβδομάδα.

Επίσης, οι μονάδες συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο Αλιβερίου 5 της ΔΕΗ (65,373 MWh), Μεγαλόπολης 5 της ΔΕΗ (46,005 MWh), Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας της Κόρινθος Power (42,376 MWh) και Αγίου Νικολάου Βοιωτίας (PROTERGIA CC) της Protergia (42,342 MWh) είναι μεταξύ των σταθμών φυσικού αερίου που συνεισέφεραν την μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας την προηγούμενη εβδομάδα.


Παραγωγή Ενέργειας (MWh) ανά Θερμοηλεκτρικό Σταθμό