Στην παρούσα εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) την εβδομάδα μεταξύ 27/11 και 3/12 στα €72.48/MWh, μειωμένη κατά 0.92% από την μέση ΟΤΣ της προηγούμενης εβδομάδας, με μέγιστη και ελάχιστη ΟΤΣ στα €149.00/MWh και στα €15.00/MWh αντίστοιχα.

Στην παρούσα εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) την εβδομάδα μεταξύ 27/11 και 3/12 στα €72.48/ MWh, μειωμένη κατά 0.92% από την μέση ΟΤΣ της προηγούμενης εβδομάδας, με μέγιστη και ελάχιστη ΟΤΣ στα €149.00/ MWh και στα €15.00/ MWh αντίστοιχα. Η μέση ΟΤΣ παρέμεινε σε παρόμοια υψηλά επίπεδα με την προηγούμενη εβδομάδα, πάνω από €70.00/ MWh. Οι τιμές αυτές κάνουν την τελευταία δημοπρασία ΝΟΜΕ να αποδεικνύεται μια πολύ καλή συμφωνία για τους εναλλακτικούς προμηθευτές, παρά την αρχική δυσφορία που προκάλεσε η τιμή κλεισίματος των €45.25/ MWh. Αξίζει να αναφερθεί ότι η μεγαλύτερη μέση ΟΤΣ ανά ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας επετεύχθη την περασμένη Τετάρτη (29/11) φτάνοντας τα €100.00/ MWh.


Όσον αφορά τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, αυτή κορυφώθηκε στις 152,596 MWh την περασμένη Τετάρτη (29/11), με το χαμηλό εβδομάδας να καταγράφεται την Κυριακή (3/12) στις 128,325 MWh και με τη συνολική ζήτηση όλης της εβδομάδας να φτάνει τις 1,006,998 MWh. Το μέσο φορτίο συστήματος ανήλθε στα 5,994 MW, με ελάχιστο και μέγιστο φορτίο συστήματος για την προηγούμενη εβδομάδα στα 4,041 MW και 7,687 MW αντίστοιχα.


Επιπλέον, το εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου της Ελλάδας αποτελείται κυρίως από λιγνίτη (34%), φυσικό αέριο (31%), Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (22%) και καθαρές εισαγωγές (9%), ενώ ένα 4% αντιστοιχεί στα υδροηλεκτρικά. Αξίζει να αναφερθεί ότι η παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη και φυσικό αέριο ανήλθε σε 352,381 MWh και 317,679 MWh αντίστοιχα την περασμένη εβδομάδα, ενώ η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ έφτασε τις 228,547 MWh.

Πιο συγκεκριμένα, ο σταθμός της Μελίτης στη Φλώρινα (39,993 MWh), οι μονάδες 3 (36,243 MWh) και 4 (36,622 MWh) του σταθμού της Καρδιάς στη Κοζάνη, οι μονάδες 3 (35,492 MWh) και 4 (35,716 MWh) του σταθμού Αγίου Δημητρίου, επίσης στη Κοζάνη, και οι μονάδες 3 (26,764 MWh) και 4 (35,092 MWh) του σταθμού της Μεγαλόπολης, όλοι ιδιοκτησίας ΔΕΗ, είναι μεταξύ των λιγνιτικών σταθμών που συνεισέφεραν την μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας την προηγούμενη εβδομάδα.

Επίσης, οι μονάδες συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο Αλιβερίου 5 της ΔΕΗ (63,039 MWh), Μεγαλόπολης 5 της ΔΕΗ (49,110 MWh), Θεσσαλονίκης της Elpedison (36,674 MWh) και Αγίου Νικολάου Βοιωτίας (PROTERGIA CC) της Protergia (35,395 MWh) είναι μεταξύ των σταθμών φυσικού αερίου που συνεισέφεραν την μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας την προηγούμενη εβδομάδα.

Παραγωγή Ενέργειας (MWh) ανά Θερμοηλεκτρικό Σταθμό