Στην παρούσα εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) την εβδομάδα μεταξύ 20/11 και 26/11 στα €73.15/MWh, αυξημένη κατά 6.74% από την μέση ΟΤΣ της προηγούμενης εβδομάδας.

Στην παρούσα εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) την εβδομάδα μεταξύ 20/11 και 26/11 στα €73.15/ MWh, αυξημένη κατά 6.74% από την μέση ΟΤΣ της προηγούμενης εβδομάδας. Επίσης, καταγράφεται η συνεχής ανοδική πορεία αυτής τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ βρίσκεται στην υψηλότερη τιμή από την 6η εβδομάδα (6-12/2) του έτους μέχρι την 47η εβδομάδα (20-26/11) (βλέπε σχετικό διάγραμμα), με μέγιστη και ελάχιστη ΟΤΣ στα €150.12/ MWh και στα €39.81/ MWh αντίστοιχα. Αξίζει να αναφερθεί ότι η μεγαλύτερη μέση ΟΤΣ ανά ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας επετεύχθη την περασμένη Παρασκευή (24/11) φτάνοντας τα €88.38/ MWh.Όσον αφορά τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, αυτή κορυφώθηκε στις 145,684 MWh την περασμένη Πέμπτη (23/11), με το χαμηλό εβδομάδας να καταγράφεται την Κυριακή (26/11) στις 130,347 MWh και με τη συνολική ζήτηση όλης της εβδομάδας να φτάνει τις 989,426 MWh. Το μέσο φορτίο συστήματος ανήλθε στα 5,889 MW, με ελάχιστο και μέγιστο φορτίο συστήματος για την προηγούμενη εβδομάδα στα 3,887 MW και 7,423 MW αντίστοιχα.

Επιπλέον, το εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου της Ελλάδας αποτελείται κυρίως από λιγνίτη (39%), φυσικό αέριο (38%), Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (12%) και καθαρές εισαγωγές (8%), ενώ ένα 3% αντιστοιχεί στα υδροηλεκτρικά. Αξίζει να αναφερθεί ότι η παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη και φυσικό αέριο ανήλθε σε 398,202 MWh και 380,062 MWh αντίστοιχα την περασμένη εβδομάδα, ενώ η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ έφτασε τις 126,399 MWh.

Πιο συγκεκριμένα, ο σταθμός της Μελίτης στη Φλώρινα (46,795 MWh), οι μονάδες 3 (39,596 MWh) και 4 (40,649 MWh) του σταθμού Αγίου Δημητρίου στη Κοζάνη, οι μονάδες 3 (37,811 MWh) και 4 (38,376 MWh) του σταθμού της Καρδιάς, επίσης στη Κοζάνη, και οι μονάδες 3 (34,994 MWh) και 4 (35,848 MWh) του σταθμού της Μεγαλόπολης, όλοι ιδιοκτησίας ΔΕΗ, είναι μεταξύ των λιγνιτικών σταθμών που συνεισέφεραν την μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας την προηγούμενη εβδομάδα.

Επίσης, οι μονάδες συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο Αλιβερίου 5 της ΔΕΗ (66,227 MWh), Λαυρίου 5 της ΔΕΗ (51,237 MWh), Μεγαλόπολης 5 της ΔΕΗ (48,450 MWh), Αγίου Νικολάου Βοιωτίας (PROTERGIA CC) της Protergia (41,045 MWh) και Θεσσαλονίκης της Elpedison (40,219 MWh) είναι μεταξύ των σταθμών φυσικού αερίου που συνεισέφεραν την μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας την προηγούμενη εβδομάδα.


Παραγωγή Ενέργειας (MWh) ανά Θερμοηλεκτρικό Σταθμό