Στην παρούσα εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) την εβδομάδα μεταξύ 6/11 και 12/11 στα €66.27/MWh, αυξημένη κατά 9.57% από την μέση ΟΤΣ της προηγούμενης εβδομάδας, με μέγιστη και ελάχιστη ΟΤΣ στα €125.00/MWh και στα €39.09/MWh αντίστοιχα.

Στην παρούσα εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) την εβδομάδα μεταξύ 6/11 και 12/11 στα €66.27/ MWh, αυξημένη κατά 9.57% από την μέση ΟΤΣ της προηγούμενης εβδομάδας, με μέγιστη και ελάχιστη ΟΤΣ στα €125.00/ MWh και στα €39.09/ MWh αντίστοιχα. Αξίζει να αναφερθεί ότι η μεγαλύτερη μέση ΟΤΣ ανά ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας επετεύχθη την περασμένη Δευτέρα (6/11) φτάνοντας τα €78.15/ MWh.

Όσον αφορά τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, αυτή κορυφώθηκε στις 139,040 MWh την περασμένη Πέμπτη (9/11), με το χαμηλό εβδομάδας να καταγράφεται τη Κυριακή (12/11) στις 120,125 MWh και με τη συνολική ζήτηση όλης της εβδομάδας να φτάνει τις 931,627 MWh. Το μέσο φορτίο συστήματος ανήλθε στα 5,545 MW, με ελάχιστο και μέγιστο φορτίο συστήματος για την προηγούμενη εβδομάδα στα 3,901 MW και 6,985 MW αντίστοιχα.

Επιπλέον, το εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου της Ελλάδας αποτελείται κυρίως από λιγνίτη (40%), φυσικό αέριο (38%), Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (12%) και καθαρές εισαγωγές (6%), ενώ ένα 4% αντιστοιχεί στα υδροηλεκτρικά. Αξίζει να αναφερθεί ότι η παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη και φυσικό αέριο ανήλθε σε 385,067 MWh και 359,983 MWh αντίστοιχα την περασμένη εβδομάδα, ενώ η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ έφτασε τις 118,832 MWh.

Πιο συγκεκριμένα, οι μονάδες 3 (38,270 MWh) και 4 (41,292 MWh) του σταθμού της Καρδιάς στη Κοζάνη, η μονάδα 3 (37,332 MWh) του σταθμού Αγίου Δημητρίου, επίσης στη Κοζάνη, οι μονάδες 3 (37,198 MWh) και 4 (36,196 MWh) του σταθμού της Μεγαλόπολης και ο σταθμός της Μελίτης στη Φλώρινα (36,260 MWh), όλοι ιδιοκτησίας ΔΕΗ, είναι μεταξύ των λιγνιτικών σταθμών που συνεισέφεραν την μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας την προηγούμενη εβδομάδα.

Επίσης, οι μονάδες συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο Αλιβερίου 5 της ΔΕΗ (68,803 MWh), Λαυρίου 5 της ΔΕΗ (55,943 MWh), Αγίου Νικολάου Βοιωτίας (PROTERGIA CC) της Protergia (46,123 MWh), Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας της Κόρινθος Power (44,526 MWh) και Θεσσαλονίκης της Elpedison (43,189 MWh) είναι μεταξύ των σταθμών φυσικού αερίου που συνεισέφεραν την μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας την προηγούμενη εβδομάδα.


Παραγωγή Ενέργειας (MWh) ανά Θερμοηλεκτρικό Σταθμό