Στην παρούσα εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) την προηγούμενη εβδομάδα (18/9-24/9) στα €52.82/MWh, αυξημένη κατά 14.01% από την μέση ΟΤΣ της πρώτης εβδομάδας του Μαΐου, αλλά μειωμένη κατά 3.88% από την μέση ΟΤΣ της προηγούμενης εβδομάδας, με μέγιστη και ελάχιστη ΟΤΣ στα €75.00/MWh και στα €37.00/MWh αντίστοιχα.

Στην παρούσα εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) την προηγούμενη εβδομάδα (18/9-24/9) στα €52.82/ MWh, αυξημένη κατά 14.01% από την μέση ΟΤΣ της πρώτης εβδομάδας του Μαΐου, αλλά μειωμένη κατά 3.88% από την μέση ΟΤΣ της προηγούμενης εβδομάδας, με μέγιστη και ελάχιστη ΟΤΣ στα €75.00/ MWh και στα €37.00/ MWh αντίστοιχα. Αξίζει να αναφερθεί ότι η μεγαλύτερη μέση ΟΤΣ ανά ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας επετεύχθη την περασμένη Δευτέρα (18/9) φτάνοντας τα €57.08/ MWh.

 


Όσον αφορά τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, αυτή κορυφώθηκε στις 150,073 MWh την περασμένη Τρίτη (19/9), καταλήγοντας την Κυριακή (24/9) σε χαμηλό εβδομάδας στις 116,686 MWh, με τη συνολική ζήτηση όλης της εβδομάδας να φτάνει τις 955,505 MWh. Το μέσο φορτίο συστήματος ανήλθε στα 5,688 MW, με ελάχιστο και μέγιστο φορτίο συστήματος για την προηγούμενη εβδομάδα στα 3,967 MW και 7,631 MW αντίστοιχα.

 

Επιπλέον, το εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου της Ελλάδας αποτελείται κυρίως από λιγνίτη (34%), φυσικό αέριο (29%), Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (17%) και καθαρές εισαγωγές (16%), ενώ ένα μικρό 4% αντιστοιχεί στα υδροηλεκτρικά. Αξίζει να αναφερθεί ότι η παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη και φυσικό αέριο ανήλθε σε 335,225 MWh και 279,575 MWh αντίστοιχα την περασμένη εβδομάδα, ενώ η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ έφτασε τις 167,298 MWh.