Στην παρούσα εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) την προηγούμενη εβδομάδα (11/9-17/9) στα €54.95/MWh, αυξημένη κατά 18.61% από την μέση ΟΤΣ της πρώτης εβδομάδας του Μαΐου και κατά 4.55% από την μέση ΟΤΣ της προηγούμενης εβδομάδας, με μέγιστη και ελάχιστη ΟΤΣ στα €65.00/MWh και στα €48.03/MWh αντίστοιχα.

Στην παρούσα εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) την προηγούμενη εβδομάδα (11/9-17/9) στα €54.95/MWh, αυξημένη κατά 18.61% από την μέση ΟΤΣ της πρώτης εβδομάδας του Μαΐου και κατά 4.55% από την μέση ΟΤΣ της προηγούμενης εβδομάδας, με μέγιστη και ελάχιστη ΟΤΣ στα €65.00/MWh και στα €48.03/MWh αντίστοιχα. Αξίζει να αναφερθεί ότι η μεγαλύτερη μέση ΟΤΣ ανά ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας επετεύχθη την περασμένη Τετάρτη (13/9) φτάνοντας τα €56.31/MWh.Όσον αφορά τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, αυτή κορυφώθηκε στις 147,376 MWh την περασμένη Πέμπτη (14/9), καταλήγοντας την Κυριακή (17/9) σε χαμηλό εβδομάδας στις 130,744 MWh, με τη συνολική ζήτηση όλης της εβδομάδας να φτάνει τις 990,652 MWh. Το μέσο φορτίο συστήματος ανήλθε στα 5,897 MW, με ελάχιστο και μέγιστο φορτίο συστήματος για την προηγούμενη εβδομάδα στα 4,158 MW και 7,446 MW αντίστοιχα.


Επιπλέον, το εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου της Ελλάδας αποτελείται κυρίως από φυσικό αέριο (34%), λιγνίτη (30%), Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και καθαρές εισαγωγές με ποσοστό 16% η κάθε μία, ενώ ένα μικρό 4% αντιστοιχεί στα υδροηλεκτρικά. Αξίζει να αναφερθεί ότι η παραγωγή ενέργειας από φυσικό αέριο και λιγνίτη ανήλθε σε 345,528 MWh και 298,726 MWh αντίστοιχα την περασμένη εβδομάδα, ενώ η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ έφτασε τις 162,166 MWh.