Στην παρούσα εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) την προηγούμενη εβδομάδα (28/8-3/9) στα €51.92/MWh, αυξημένη κατά 12.07% από την μέση ΟΤΣ της πρώτης εβδομάδας του Μαΐου και κατά 5.98% από την μέση ΟΤΣ της προηγούμενης εβδομάδας, με μέγιστη και ελάχιστη ΟΤΣ στα €62.33/MWh και στα €36.27/MWh αντίστοιχα. Αξίζει να αναφερθεί ότι η μεγαλύτερη μέση ΟΤΣ ανά ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας επετεύχθη την περασμένη Παρασκευή (1/9) φτάνοντας τα €53.62/MWh.

Στην παρούσα εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) την προηγούμενη εβδομάδα (28/8-3/9) στα €51.92/ MWh, αυξημένη κατά 12.07% από την μέση ΟΤΣ της πρώτης εβδομάδας του Μαΐου και κατά 5.98% από την μέση ΟΤΣ της προηγούμενης εβδομάδας, με μέγιστη και ελάχιστη ΟΤΣ στα €62.33/ MWh και στα €36.27/ MWh αντίστοιχα. Αξίζει να αναφερθεί ότι η μεγαλύτερη μέση ΟΤΣ ανά ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας επετεύχθη την περασμένη Παρασκευή (1/9) φτάνοντας τα €53.62/ MWh.Όσον αφορά τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, αυτή κορυφώθηκε στις 149,367 MWh την περασμένη Τρίτη (29/8), καταλήγοντας την Κυριακή (3/9) σε χαμηλό εβδομάδας στις 131,472 MWh, με τη συνολική ζήτηση όλης της εβδομάδας να φτάνει τις 991,874 MWh. Το μέσο φορτίο συστήματος ανήλθε στα 5,904 MW, με ελάχιστο και μέγιστο φορτίο συστήματος για την προηγούμενη εβδομάδα στα 4,451 MW και 7,457 MW αντίστοιχα.


Επιπλέον, το εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου της Ελλάδας αποτελείται κυρίως από φυσικό αέριο και λιγνίτη, κατέχοντας το ίδιο ποσοστό (33%) η κάθε μία, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (20%) και καθαρές εισαγωγές (9%), ενώ ένα μικρό 5% αντιστοιχεί στα υδροηλεκτρικά. Αξίζει να αναφερθεί ότι η παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη και φυσικό αέριο ανήλθε σε 335,402 MWh και 333,740 MWh αντίστοιχα την περασμένη εβδομάδα, ενώ η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ έφτασε τα 195,818 MWh.